JELENTKEZÉSI LAP

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának kötelező szakmacsoportos továbbképzésére

  Választott továbbképzés leírása

  A szakmacsoport, a képzési helyszín és a képzés dátumának kiválasztásánál kérjük, vegye figyelembe a http://www.etk.pte.hu/oktatas/szakkepzes-tovabbkepzes/egeszsegugyi-dolgozok oldalon található továbbképzések listáját!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Jelentkező adatai

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Munkáltató adatai

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Alap- és működési nyilvántartással kapcsolatos adatok

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Nyilatkozat

  A jelentkezési lap elküldésével elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, tárolja, kezelje, valamint harmadik fél részére is továbbítsa az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet értelmében, továbbá abból a célból, hogy a jövőben is tájékoztathasson a saját, valamint a vele szerződéses viszonyban álló partnerei képzéseiről, továbbképzéseiről. Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon szereplő adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az intézmény a jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadja el. A képzésben való részvételre, a képzési díj fizetésére és esetleges visszatérítésére vonatkozó információkat a magam részére kötelezőnek ismerem el.
  Az egyik lehetőség választása kötelező!
  This is a required question

  Captionless Image