Bài Kiểm Tra Đầu Vào RA-03
LƯU Ý: BẠN NÊN LÀM ĐẦY ĐỦ CẢ PHẦN NGỮ PHÁP - VIẾT - NGHE để trung tâm đánh giá chính xác trình độ.

🖋️ Đây là bài kiểm tra chung cho lớp IELTS Ready (level 3) & Advanced (level 4), mục tiêu 6.0 - 7.5 tại Ha Phong IELTS.

🕒 Thời lượng test: 35 phút (Ngữ pháp 10 phút, Writing 20 phút và Listening 5 phút).

Hãy tìm một chỗ yên lặng và tập trung hết sức. Sau khi hoàn thành bấm "Submit".

✌️ Good luck from Mr. Ha and Mr. Phong!

📌 Thông tin lớp & lịch khai giảng hàng tháng: www.haphong.edu.vn
📞 Hotline hỗ trợ: 0981 488 698
Email address *
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN
Bạn điền chi tiết để các thầy cô có thể tư vấn cụ thể.
Họ Tên của bạn: *
Your answer
Số Điện Thoại: *
Your answer
Địa chỉ email:
Your answer
Ngày/tháng/năm sinh:
Your answer
Nơi đang học tập/công tác:
Your answer
Link facebook hoặc ID facebook:
Để trung tâm add bạn vào group lớp học.
Your answer
Bạn dự định thi IELTS vào khi nào - và để mục đích gì?
Miêu tả chi tiết nếu có thể.
Your answer
Mục tiêu của bạn là bao nhiêu?
Ví dụ: Mình muốn overall 6.5, không kỹ năng nào dưới 6.0.
Your answer
Bạn muốn học ở cơ sở nào của Ha Phong IELTS?
Bạn muốn học vào khung giờ nào?
(Nếu chọn học online) Vì sao bạn không học trực tiếp được?
Your answer
Bạn biết đến Ha Phong IELTS qua đâu?
Nhập lại Số Điện Thoại của bạn: *
Your answer
PHẦN II: GRAMMAR & VOCABULARY
Chọn đáp án đúng cho các câu sau:
1. Choose the correct sentence.
2. ..................... I got to the airport, the plane had left.
3. Not liking crowds, I prefer to have a holiday somewhere .........
4. .............. John tried, he could not undo the bolt.
5. Choose the correct definition for "derive".
6. Choose the correct sentence.
7. Choose the correct sentence.
8. Choose the correct sentence.
9. She's a widow. Her husband ......... recently.
10. When .............................
11. My job gives me .......... to travel around the world.
12. Choose the correct definition for "concept"
13. I was so tired, I ..........................
14. Learning to drive was ..........
15. I looked out ...... the window, which had a lovely view ........ the sea.
16. There's nothing ....... television tonight. Let's go .........
17. I put on a lot of sun-cream. ............... I got burnt.
Câu 18, 19, 20 dựa trên đoạn sau:
Nehru's personality was multi-dimensional. He enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or residing tyranny. In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance. While he kept looking at special problems from a scientific standpoint, he never forgot that we should nourish the total man.

As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs. But, as a self proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see him trailing clouds of glory from the recent sojourn in heaven. He saw them as a blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind.
18. Nehru thought that children ...............
19. Which of these statements reflects Nehru's point of view?
20. In this passage, "a benevolent power interested in men's affairs" means
Đã xong phần Ngữ Pháp! Bạn có muốn làm bài Writing không? *
Bài viết RẤT quan trọng để trung tâm đánh giá chính xác khả năng dùng tiếng Anh của bạn. Sau bài viết sẽ là bài nghe (~6 phút).
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy