Inscripció al monogràfic d'antibullying d'octubre (16092)

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  FORMA D'INSCRIPCIÓ

  Places limitades per ordre d'inscripció. Per tal d'assegurar la inscripció cal haver lliurat la següent documentació: - DNI, NIE o passaport. Digitalment a escola.trac@diomira.net o fotocòpia - Fotografia recent. Digitalment a escola.trac@diomira.net o fotocòpia - Resguard del pagament. El pagament de l'import del curs de 240€ es pot fer per transferència bancària fent constar el nom de la persona i el curs al qual s’inscriu a: ‘la Caixa’, núm. de compte 2100 - 3000 - 14 – 2201619713 ( IBAN: ES11 2100 3000 1422 0161 9713 ) En cas de donar-se de baixa l'import no serà retornat. L’Escola es reserva el dret d’ajornar o suspendre el curs si el nombre d’alumnes no és suficient segons el seu criteri. En aquest cas, si cal, es retornarà el 100% de l’import de la matrícula. Les dades que ens faciliteu s’incorporaran a un fitxer de l’Escola Traç amb la finalitat de dur a terme la gestió acadèmica i les activitats que se’n derivin. En qualsevol moment podeu exercicir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Escola Traç: c/ Vilamarí, 54 baixos. Barcelona / 93 425 48 23 / Fax: 93 292 52 30 / escola.trac@diomira.net