Registračný formulár na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2021
Formulár slúži ako záväzná prihláška na 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov s názvom Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, organizovanej Katedrou pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Konferencia sa uskutoční 12.2.2021. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bude konferencia prebiehať ONLINE v prostredí MS Teams. Výstupom z konferencie bude už tradične recenzovaný zborník JUVENILIA PAEDAGOGICA 2021.

Bližšie informácie o priebehu konferencie budú zverejnené na stránke Pedagogickej fakulty TU (dostupné na: https://pdf.truni.sk/katedry/kps/veda-vyskum?juvenilia-paedagogica) a zaslané na e-mailové adresy prihláseným účastníkom.

Pozn.: Aktívnou účasťou sa myslí prezentácia vlastného príspevku v prostredí MS Teams 12.2.2021 a následné zaslanie príspevku do recenzovaného zborníka JUVENILIA PAEDAGOGICA 2021 do 12.3.2021.
Pasívna účasť je informáciou pre organizátorov, že z Vašej strany nemáme očakávať zaslanie príspevku, môžete sa však plne zapojiť do akademickej diskusie v prostredí MS Teams.

Organizačný tím konferencie
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy