KOURA projektin apurahahakemus, kevät 2019
KOURA:n projektiapurahaa voivat hakea kaikki Yleisradion, MTV:n ja Mediahub Helsinki Oy:n vakituiset tai määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, jotka ovat työssään olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia. Työsuhteen tulee hakuhetkellä olla ollut voimassa yhteensä yli 6 kuukautta. Projektirahaa hakevan työryhmästä ainakin projektin vetäjän tulee täyttää em. kriteerit.

Poikkeuksena edellämainittuun ovat muusikot, joille stipendi voidaan myöntää vasta vakinaistamisen jälkeen. Projektiapurahaa ei voi myöskään hakea, mikäli hakijan edellisestä KOURA-apurahasta/projektiapurahasta on kulunut alle kaksi (2) vuotta. KOURA-palkinnot eivät ole esteenä projektiapurahan saamiselle. Huomioithan myös, että festivaalitapahtumiin tulee hakea henkilökohtaista apurahaa, ei projektiapurahaa.

Hakemuksen tulee sisältää selvitys projektin vetäjän työhistoriasta ja tehdyn työn tekijänoikeudellisesta sisällöstä viimeiseltä kolmelta vuodelta. Projektin vetäjän ammattinimike ei siten ole yksin ratkaiseva apurahan saamisen kriteeri. Hakemuksesta tulee lisäksi ilmetä yksityiskohtainen ja hyvin perusteltu käyttösuunnitelma, yhteinen kehittämistavoite ja projektin tuotos. Projektilla on oltava selkeä ei-kaupallinen päämäärä, joka hyödyttää myös muita kuin projektiin osallistuneita.

Apurahan saatuani sitoudun toimittamaan KOURA:n koulutuslautakunnalle kirjallisen selvityksen kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Apurahan käyttötarkoituksen tai käyttöajan muutosta on pyydettävä kirjallisesti.


Hakuaika päättyy 31.3.2019

Projektin vetäjän suku- ja etunimi *
Projektin vetäjän puhelinnumero *
Hakijan sähköpostiosoite *
Henkilötunnus *
Osoite *
Pankkitili, jolle mahdollinen apuraha halutaan maksettavaksi *
Työnantaja, osasto ja työsuhteen alkamisvuosi *
Nykyinen tehtävänimike ja sen alkamisvuosi *
Selvitys projektin vetäjän työhistoriasta ja työn tekijänoikeudellisesta sisällöstä viimeisen kolmen vuoden ajalta *
Projekti toteutetaan *
Projektin nimi *
Projektiryhmän jäsenet
nimi, työnantaja
*
Projektisuunnitelman tiivistelmä: tavoite, tehtävät, työnjako, työmenetelmät, aikataulu ja kustannusarvio sekä raportointi- ja tiedonjakosuunnitelma.
Liitä tähän erillinen selvitys
*
Required
Kontaktihenkilön tiedot, mikäli haet rahoitusta benchmark- tai opintomatkaan tai vastaavaan
Haettavan apurahan kustannukset eriteltyinä *
Projektin vetäjän ja projektiryhmän jäsenten kahden viime vuoden aikana saamat apurahat
vuosi, apurahan nimi, käyttötarkoitus, summa
*
Muut vireillä olevat apuraha-anomukset *
Lisätietoja *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Yleisradio. - Terms of Service