รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ทบ.500 - 008 ระบบออนไลน์
ส่ง : กองโครงการและงบประมาณ กรมกำลังพลทหารบก โทร. 98214 หรือ 02-297-8214
กำหนดให้ : หน่วยเจ้าของงบประมาณรองฯ ลงข้อมูลการใช้จ่าย โดยให้สรุปเป็นยอดรวมผูกพันเงินที่จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ จนถึง ครั้งที่จัดทำรายงานฯ ทุกเดือน ในแต่ละรายการ หากรายการใดหน่วยไม่ได้รับการแบ่งมอบ ให้ข้ามไปทำรายการอื่น // วิธีทำการรายงานในเดือนต่อๆไป ให้รวมผูกพันยอดการใช้จ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (สิ้น ต.ค.เดือนแรก) โดยเป็นยอดการใช้จ่ายรวมบวกพันกันมาตามรายการนั้นๆตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ซึ่งก็คือยอดการใช้จ่ายทั้งหมดในรายการนั้นนั่นเอง) / ทั้งนี้ หน่วยสามารถกลับมาแก้ไขรายงานได้ตลอดเวลา โดยทุกครั้ง ทบ.จะบันทึกหลังทำสำเร็จแล้วทุกขั้นตอนแล้ว โดยจะเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน ที่หน่วยได้เบิกจ่าย (หากไม่รายงานถือว่าหน่วยไม่ได้เบิกจ่าย และหากไม่ส่งคืนถือว่าทำงบประมาณพับตกเป็นรายได้แผ่นดิน) คำแนะนำ สำหรับหน่วยก่อนการจัดทำฯ : หน่วยต้องจัดทำทะเบียบคุมงบประมาณฯ ผูกพันยอดคงเหลือก่อน ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการลงยอดใช้จ่ายจนถึงยอดรายงานปัจจุบันได้ และสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือ หน่วยต้องลงรายงานให้ถูกในรายการนั้น จึงควรศึกษาก่อนการทำ และหากหน่วยไม่จัดทำหรือลงผิด ก็จะทำให้ไม่มีฐานข้อมูลใน ทบ.และของหน่วย
กรมกำลังพลทหารบก : เอกสารรายงานทางราชการ ทบ.500 - 008
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยจัดทำรายงาน
มีความรู้ รายงานถูกต้อง ลดภาระงานหน่วย เป็นประโยชน์ต่อ ทบ.
ชื่อหน่วยที่ส่งรายงานนี้ (หน่วยเจ้าของงบประมาณรอง) *
หน่วยส่งรายงาน คือ หน่วยเจ้าของงบประมาณรอง ที่ได้รับการแบ่งมอบงบประมาณ ในระดับกองพัน กองร้อยอิสระ เทียบเท่าขึ้นไป ทั้งนี้ หน่วยต้องตรวจสอบ ยอดการใช้จ่ายจะต้องไม่เป็นยอดที่ซ้ำซ้อนหรือบวกยอดเพิ่มกับหน่วยเหนือ เช่น หน่วยฐานของกองพล หน่วยเล็กที่เป็นหน่วยขึ้นตรง เป็นต้น (ไม่รายงานซ้าสองทาง) ขอให้ประสานกับหน่วยเหนือก่อน ว่าหน่วยของท่านในฐานะหน่วยเจ้าของงบประมาณรอง ที่ได้รับการแบ่งมอบงบประมาณ ได้จัดทำข้อมูลนี้แล้ว
หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก (กรุณาศึกษาก่อนลงข้อมูลให้ถูกต้อง) *
กรุณาตรวจสอบ และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ได้ที่นี่ (ต้องทำความเข้าใจก่อน) https://drive.google.com/file/d/1MFR8bp5m1iN_MOPdEE_ZCogkjM_f2s9H/view?usp=sharing
หน่วยถืองบประมาณ *
กรุณาศึกษาก่อนลงข้อมูลให้ถูกต้อง
ยศชื่อผู้รายงาน *
ระบุเฉพาะ : ยศ/ชื่อ ของผู้จัดทำ (ไม่ต้องลงนามสกุล) เช่น ร.ท.เก่งกาจ หรือ ส.ต.หญิง สุดสวย
Your answer
ผู้รายงานปฏิบัติในหน้าที่ *
โทรศัพท์ติดต่อที่สะดวก *
ประสานงาน แจ้งข่าว สอบถาม กับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
Your answer
e mail : หน่วย/ผู้รายงาน
การแจ้งเตือน ข่าวสารที่ทันสมัย ให้ทราบล่วงหน้า หรือทางกลุ่มไลน์ (ติดต่อสมัครที่ กคง.กพ.ทบ.)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service