Přihláška ke zkouškám KCHHMO, z.s
Propozice ke zkouškám naleznete na www.ohar.cz v sekci AKCE
Email address *
Zkouška *
Vyberte zkoušku, na kterou chcete přihlásit psa (fenu). Můžete vybrat i více zkoušek na jednou pro jednoho psa.
Required
Jméno psa/feny vč. názvu chovatelské stanice *
Name of the dog/bitch
Plemeno *
Choose the breed (STA=stabyhoun, MOD=Hungarian wirehaired vizsla, MOK=Hungarian shorthaired vizsla, NDO=German wirehaired pointer, PP=poodlepointer, SHO=Slovakian wirehaired pointer or add breed)
Pohlaví *
Barva
Registrační číslo *
Registrační číslo pište ve tvaru např. ČLP/MOK/5394 / Reg. Number
Tetovací číslo / čip *
Tattoo number or chip number
Vržen/a *
Date of birth
MM
/
DD
/
YYYY
Otec - jméno vč názvu CHS *
Sire - full name
Otec - registrační číslo *
Sire - reg. number
Matka - jméno vč názvu CHS *
Dam - full name
Matka - registrační číslo *
Dam - reg. number
Majitel - jméno a příjmení *
Owner - Full name
Majitel - bytem *
Owner - Adress
Vůdce - jméno a příjmení
Vyplňte pokud se liší od majitele / Leader - full name (if another)
Vůdce - bytem
Vyplňte pokud se liší od majitele / Leader - adress (if another)
Výsledky dřívějších zkoušek
Last results of passed tests
Jsem členem KCHHMO nebo KCHČF *
Club KCHHMO member (Ano=yes, Ne=no).
Požadavek na střelce
POZN.- případný poplatek za střelce bude uhrazen při přejímce ve výši stanovené v propozicích. / If shooter is needed choose "Ano". There can bee extra fee.
Clear selection
Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Přihlášeného psa/fenu předvedu buď sám, anebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. Ručím za škody, které by můj pes/fena učinil osobám nebo na věcech. Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku. *
I acknowledge the Gundog Test Regulations of ČMMJ. The dog entered for the test/competition will be handled by myself or an authorized person. I accept full responsibility for damage caused by my dog. The condition of acceptance of the entry to the test/competition is full payment of the entry fee. "Souhlasím"= I agree
Telefon *
Phone number
Startovné hraďte dle propozic. Kopii PP zašlete na email: zkousky.kchhmo@gmail.com nebo poštou na adresu Hana Svobodová, Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí *
Entry fee is paid by the leader after receiving confirmation and propositions. Send us Copy of pedigree to the email: zkousky.kchhmo@gmail.com or by post to Hana Svobodová, Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí ("Potvrzuji,..." = I will send it)
V souvislosti s patřičnou legislativou GDPR souhlasím se zpracováním a se zveřejněním v přihlášce uvedených údajů na webových stránkách KCHHMO, ČMMJ či pobočného spolku a s jejich předáním ČMKJ, ČMKU a patřičnému chovatelskému klubu loveckých psů dle platného znění ZŘ pro lovecké psy. Beru na vědomí, že mám právo vzít souhlas kdykoli zpět. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez uděleného souhlasu, neboť přihláška nemůže být bez těchto údajů zpracována
Clear selection
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy