Quản trị sự thay đổi - Thách thức của Nhà lãnh đạo

Khóa học do chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế
Chuyên ngành Quản lý, Tư vấn, Đổi mới - Sáng tạo Executive MBA-MCI tổ chức.

Thời gian: 18h30 - 20h30 các ngày 21, 23, 24/11/2017 (6 tiếng)
Địa điểm: Phòng 408, Tòa nhà A4, Trường Đại học Bách Khoa
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Học phí: 2.000.000đ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question