ការផ្តល់មតិលើកម្មវិធី Khmer ASR (Feedback)
លោកអ្នកអាចផ្ញើមតិលើកម្មវិធិនេះ តាមរយៈទម្រង់ខាងក្រោម៖ You can send the feedback of this application by the form below:
Sign in to Google to save your progress. Learn more
អុីម៉ែល / Email (ប្រសិនបើអ្នកចង់បានពត៌មានផ្សេងទៀតអំពី កម្មវិធី / If you want to get further information)
មុខរបរ / Occupation
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ / Operating System *
មតិ / Feedback *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of National Institute of Posts Telecommunications and Information Communication Technology. Report Abuse