Digitale communicatie met ouders

Beste ouder(s),

De 5 basisscholen van Neerpelt hebben zich geëngageerd om de briefwisseling tussen school-ouders en klas-ouders digitaal te laten verlopen. Eén van de pedagogische taken is het respectvol leren omgaan met het milieu. Op deze manier willen we graag ons steentje bijdragen.

Bij de inschrijving of bij een update van de gegevens heeft u uw e-mailadres al eens doorgegeven. Om vergissingen te voorkomen, vragen we nu om uw e-mailadres digitaal door te geven. En dit in het formulier hieronder. Gelieve dit formulier voor elk kind apart en correct in te vullen. De e-mailadres(sen) worden dan toegevoegd aan een databank, die we enkel voor de digitale communicatie van de school gebruiken. We zullen die niet aan derde of aan andere ouders doorgeven.

We vragen daarom ook om regelmatig uw mailbox te openen, om zo op de hoogte te blijven van alle gebeurtenissen op school. Wij zullen ook tijdig de brieven doorsturen, zodat u tijd heeft om te reageren indien dit nodig is.

Hartelijk dank voor uw medewerking !

Met vriendelijke groeten,
De directie & schoolteam.

  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question