Eina d'autodiagnosi: com ens organitzem dins l'entitat?
Aquest formulari és una eina d'autodiagnosi elaborada pel Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) perquè pugueu obtenir una fotografia de l'estat de la vostra entitat respecte l'organització interna i així iniciar un procés de transformació interna a partir de les fortaleses i mancances detectades.

💬 Podeu respondre'l individualment, en petit grup (com a junta o comissió de treball) o bé tot el col·lectiu o assemblea conjuntament.

📩 Un cop hagueu respost l'autodiagnosi, rebreu un correu electrònic on se us donarà feedback dels resultats obtinguts i on se us facilitaran propostes de treball intern i recursos d'interès.

🔎 Si voleu revisar-vos en algun altre àmbit associatiu, podeu accedir als formularis de la resta de temàtiques a la pàgina: https://crajbcn.cat/acompanyament/

☎️ Per a més informació podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a acompanyaments@crajbcn.cat o per telèfon o WhatsApp al 605064182!
Email address *
Nom de l'entitat *
Your answer
Qui està responent el formulari? *
Valoreu les següents afirmacions en funció de la realitat de la vostra entitat
Més endavant en aquest mateix formulari podeu desenvolupar o fer comentaris sobre qualsevol d'aquestes afirmacions.
Gens d'acord
Poc d'acord
Mig d'acord
Força d'acord
Totalment d'acord
L’estructura organitzativa (organigrama) és clara i compartida. Tothom coneix quines són les tasques a dur a terme i de quina manera estan repartides.
Les membres de l’entitat estan satisfetes amb l’estructura organitzativa.
Les tasques es reparteixen de manera equilibrada entre les membres de l’entitat a través de comissions/grups de treball.
Les membres de l’entitat estan còmodes i motivades amb les tasques que assumeixen.
Totes les tasques estan valorades i reconegudes per igual (també aquelles que normalment estan poc valorades com la cura de les persones, de l’espai, etc.)
Les tasques es duen a terme en el temps previst/acordat.
Existeixen espais explícits per revisar l’estructura organitzativa i per compartir com estan les persones amb aquesta (percepcions, sensacions, opinions, etc.).
L’estructura organitzativa és flexible i oberta als canvis adaptant-se al moment concret i a les membres actuals de l’entitat.
Les comissions/grups de treball gaudeixen de prou autonomia per anar avançant en les seves tasques, a la vegada que fan traspàs de la informació al col·lectiu.
Les membres de l’entitat tenen una actitud de confiança en les tasques que desenvolupa cada comissió/grup de treball.
Hi ha unes persones concretes encarregades de preparar les reunions/assemblees, les quals defineixen els temes a tractar i la temporització estimada.
L’ordre del dia es comparteix entre les diverses membres de manera que totes tenen l’oportunitat d’afegir punts i saben quin temes es tractaran prèviament a les reunions/assemblees.
A les reunions/assemblees s’acostumen a tractar tots aquells temes que es tenen previstos en l’ordre del dia.
Existeixen reunions/assemblees sobre temàtiques específiques (informatives, prendre decisions, reflexives/avaluatives, emocionals…).
A les reunions/assemblees es reparteixen diversos rols que ajuden a fer-les més eficients i que són rotatoris (moderar, torn de paraula, prendre l’acta, etc.).
Es realitza una acta de les reunions/assemblees on es recullen els acords presos i aquests es tenen en compte posteriorment.
Les actes estan disponibles i accessibles per tothom en un lloc conegut per tothom.
Si voleu, a continuació podeu posar per escrit les reflexions que us han generat les preguntes que acabeu de respondre
Your answer
Hi ha cap altre tema pel que no us haguem preguntat i vulgueu afegir? Voleu afegir cap altre comentari?
Your answer
🔎 Bibliografia
Per elaborar aquesta eina s'han utilitzat les següents publicacions i recursos, que podeu consultar per ampliar la informació sobre la temàtica:

- Asambleas y reuniones. Metodologías de autoorganización (Asociación para a economía social, Traficantes de sueños): https://ja.cat/D70P4
- Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives (Torre Jussana): https://ja.cat/EaNV9
- Eines per a la gestió col·lectiva (Cooperativa Fil a l'Agulla): https://ja.cat/XFBoy
- Guia per la gestió de conflictes (Cooperativa Fil a l'Agulla): https://ja.cat/N6L6A
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CRAJ. Report Abuse