Päivätyökeräyskisa 2019-2020 ja palaute / Dagsverkestävling 2019–2020 och feedback
Lukuvuonna 2019-2020 palkitsemme Päivätyökeräyskisassa kaksi voittajaa. Palkintoina on rap-artisti Cledoksen vierailu koululle.

Ilmoita koulusi syksyn kisaan 31.12.2019 mennessä ja kevään kisaan 1.6.2020 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Under läsåret 2019–2020 korar vi två vinnare i Dagsverkestävlingen. Dessutom belönar UNICEFs jury det mest uppfinningsrika utförande av evenemanget. Tävlingarnas pris är antingen en Maukka ja Väykkä-berättelsekonsert med Timo Parvela (på finska) eller ett besök av UNICEFs goodwillambassadör (på svenska).

Vinnarna väljs i slutet av höstterminen och vårterminen.

Vänligen fyll i fälten nedan antingen till höstens Vandringsmästartävling senast 15.11.2019 eller vårens tävling senast 1.6.2020 för att delta. Den skola som motionerat mest enligt elevantalet vinner. Det mest uppfinningsrika utförandet av evenemanget väljs bland alla som deltagit under läsåret och anmält sig senast 1.6. Vinnarna meddelas personligen.

Koulu / yhteisö
Skola / samfund
Your answer
Osallistuneiden oppilaiden määrä
Antalet deltagande elever
Your answer
Koulun yhteyshenkilö
Skolans kontaktperson
Your answer
Sähköpostiosoite
E-post
Your answer
Koulun / yhteisön osoite
Skolans / samfundets adress
Your answer
Postinumero
Postnummer
Your answer
Postitoimipaikka
Postanstalt
Your answer
Halutessasi voit myös antaa palautetta Päivätyökeräyksestä vastaamalla alla oleviin kysymyksiin.
Om du vill kan du också ge feedback om UNICEFs Dagsverkesinsamling genom att besvara frågorna nedan.

Kysymysten 1-3 vastausvaihtoehdot: 1=täysin eri mieltä, 2=melko eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=melko samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. Kysymyksissä 4-6 voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon.

Svarsalternativ i frågorna 1-3: 1=instämmer inte alls, 2=instämmer i låg grad, 3=instämmer delvis, 4=instämmer i hög grad, 5=instämmer helt. I frågorna 4-6 kan du välja flera svarsalternativ.

1. Tapahtumamme oli kokonaisuudessaan onnistunut / Vårt evenemang var lyckat i sin helhet
2. Oppilaat olivat tyytyväisiä tapahtumaan / Eleverna var nöjda med evenemanget
3. Tapahtuma sai kodeissa hyvän vastaanoton / Evenemanget fick en positiv mottagning i hemmen
4. Hyödynsimme järjestelyissä / Under förberedelserna utnyttjade vi
Millä tavoin hyödynsitte Päivätyökeräyksen opettajan opasta? / På vilka sätt utnyttjade ni Dagsverkesinsamlingens lärarhandbok?
Your answer
Kommentteja videoista / Kommentarer om videorna
Your answer
Muita kommentteja kävelyn materiaaleista / Andra kommentarer om rundans material
Your answer
5. Tiedotimme tapahtumasta koteihin / Vi informerade hemmen om evenemanget med
Muita kommentteja Päivätyökeräykseen liittyvästä tiedottamisesta / Andra kommentarer om informerandet av Dagsverkesinsamlingen
Your answer
6. Kehotimme keräämään varat / Vi uppmuntrade sponsorerna att betala
Käytittekö materiaalipaketissa lähetettyjä tilityspusseja? / Använde ni gireringspåsarna som ingick i materialpaketet?
Muita kommentteja lahjoitusten tilittämisestä / Andra kommentarer angående girering av pengarna
Your answer
8. Yleistä palautetta Päivätyökeräyksestä / Allmän feedback om Dagsverkesinsamlingen
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service