Enquete Multifunctioneel centrum Kerkehout
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Bent u inwoner van de wijk Kerkehout?
Clear selection
2. Wat is uw leeftijd?
Clear selection
3. Wat is uw gezinssamenstelling?
Clear selection
4. Wat is uw geslacht?
Clear selection
5. Indien u thuiswonende kinderen hebt, in welke leeftijdscategorie bevinden die zich?
6. Bent u, of een van uw gezinsleden, lid van buurtvereniging Kerkehout en omgeving
Clear selection
7. Bent u, of een van uw gezinsleden, lid van SV Wassenaar
Clear selection
8. Wat is het aantal auto’s in uw huishouden?
Clear selection
9. Welk vervoermiddel gebruikt u het meest om de wijk te verlaten?
Indien u geen auto bezit ga na deze vraag dan door naar vraag 20
Clear selection
10. Hebt u een bedrijfswagen / auto van de zaak of auto voor privé gebruik
11. Vind u dat er op een voor u acceptabele afstand van uw huis voldoende parkeergelegenheid is?
Clear selection
12. Indien u de bovenstaande vraag met Nee beantwoord hebt, op welke momenten van de dag ervaart u de meeste parkeerdrukte?
13. Heeft u, over het algemeen, veel of weinig moeite om de wijk in of uit te komen?
Zeer veel moeite
Zeer weinig moeite
Clear selection
14. Ervaart u, over het algemeen, doorstroomproblemen qua verkeer?
Clear selection
15. Zo ja, op welke momenten van de dag/week ervaart u de meeste doorstroomproblemen (pre corona)?
16. Gaat u, over het algemeen, altijd op dezelfde tijd de wijk in/uit?
Clear selection
17. Op welke tijd gaat u over het algemeen de wijk uit?
18. Hoe laat komt u, over het algemeen, terug?
19. Welke van deze belemmeringen vindt u het meest ergerlijk als u zich per auto door de wijk verplaatst?
Clear selection
20. Hoe vaak verlaat u de wijk per auto
Clear selection
21. Maakt u gebruik van/neemt u deel aan de activiteiten van de buurtvereniging?
Clear selection
22. Indien u de vorige vraag met ja beantwoord hebt, welke activiteiten zijn dit?
23. Hoe vaak maakte u voor de coronacrisis gebruik van het buurtcentrum?
Clear selection
24. Het huidige buurtcentrum voorziet in de benodigde faciliteiten
Helemaal oneens
Helemaal eens
Clear selection
25. Het huidige buurtcentrum vind ik sfeervol
Helemaal oneens
Helemaal eens
Clear selection
26. Het huidige buurtcentrum is aan een opfrisbeurt toe
Helemaal oneens
Helemaal eens
Clear selection
27. Maakt u gebruik van/neemt u deel aan de activiteiten van SV Wassenaar?
Clear selection
28. Indien u de vorige vraag met ja beantwoord hebt, welke activiteiten zijn dit
29. Indien u gebruik maakt van de activiteiten van SV wassenaar, met welke frequentie komt u in het gebouw van SV Wassenaar?
Clear selection
30. Het huidige gebouw van SV Wassenaar voorziet in de benodigde faciliteiten
Helemaal oneens
Helemaal eens
Clear selection
31. Het huidige gebouw van SV Wassenaar vind ik sfeervol
Helemaal oneens
Helemaal eens
Clear selection
32. Het huidige gebouw van SV Wassenaar is aan een opfrisbeurt toe
Helemaal oneens
Helemaal eens
Clear selection
33. Aan welke voorzieningen/functies heeft u behoefte in de wijk die er nu niet zijn?
34. Wat mist u in de wijk qua woningbouw?
35. Indien rondom het Multifunctioneel centrum ook woningbouw plaatsvindt waarnaar is er, volgens u, in deze wijk het meeste behoefte?
Clear selection
36. De hoeveelheid openbaar groen in Kerkehout is
Teveel
Te weinig
Clear selection
37. Het aantal speelplekken voor kinderen in Kerkehout is
Teveel
Te weinig
Clear selection
38. Zou u, indien de buurtvereniging onderdak heeft in het Multifunctionele centrum, meer, minder of net zoveel gebruik maken van de activiteiten die de buurtvereniging u biedt?
Clear selection
39. Hoe staat u tegenover het opzetten van een Multi Functioneel Centrum waarbij meerdere verenigingen tezamen met bedrijven  gebruik gaan maken van een gebouw en waarbij het uitgangspunt is dat zowel buurtvereniging als sportvereniging gelijk blijven in woonlasten.
Clear selection
40. Indien u de vorige vraag met negatief beantwoord heeft, wat is daarvoor de belangrijkste reden?
41. Heeft u behoefte aan werkruimte/kantoorruimte in een Multifunctioneel centrum?
Clear selection
42. Indien u de vorige vraag met ja beantwoord hebt, welke activiteit wil u in deze ruimte uitvoeren? En wilt u deze ruimte delen met andere of een eigen ruimte hebben?
43. Zou u, naast de activiteiten van de verenigingen, gebruik willen maken van het centrum?
Clear selection
44. Indien u de vorige vraag met Ja beantwoord hebt, voor welk doel of activiteit zou u het centrum willen gebruiken?
45. Welke sport zou je graag willen uitoefenen (in de gymzaal van het MFC?)
46. Het bouwen van een multifunctioneel centrum gaat tijdelijk voor veel overlast zorgen in de wijk
Helemaal oneens
Helemaal eens
Clear selection
47. Indien u overlast verwacht van de bouw, welke maatregelen zouden hiertegen genomen kunnen worden?
48. Ik verwacht dat door de komst van een Multifunctioneel centrum de sociale betrokkenheid binnen de wijk zal
Clear selection
49. Ik verwacht dat door de komst van het Multifunctioneel centrum, inclusief de bijbehorende  parkeerplaatsen, de parkeerdrukte in de wijk zal
Clear selection
50. Binnen Wassenaar zijn er op een aantal plekken clubjes mensen die samen een elektrische auto delen. Een (tweede) auto die voor de deur stilstaat en nauwelijks gebruikt wordt is kostbaar. Elke deelauto levert gemiddeld 4 parkeerplekken op. Het gebruik van een deelauto wordt naar gebruik afgerekend. Zou u geïnteresseerd zijn in het delen van een elektrische auto binnen een kleine groep buurtgenoten?
Clear selection
51. Indien u de vorige vraag met Ja beantwoord hebt, met hoeveel buurtgenoten denk u een auto te kunnen delen?
Clear selection
52. Heeft u nog op of aanmerkingen met betrekking tot de onderwerpen in deze enquête, deel die dan hier.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy