Η χρήση του Web 2.0 στα ελληνικά σχολεία
Για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ηλικία (ημερομηνία γέννησης)
MM
/
DD
/
YYYY
Φύλο
Έτη προυπηρεσίας
Your answer
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας
Your answer
Το σχολείο μου είναι σε περιοχή
Έχετε επιμορφωθεί στις ΤΠΕ ;
Έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης για την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη;
Εκτιμώμενη εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Εκπαιδευτική αξία των Web 2.0 {εργαλεία Web 2.0 είναι τα: Blogs (Blogger, WordPress), τα Wikis (Wikipedia), το Social Networking (Facebook, LinkedIn), το Social Bookmarking (digs, de.licio.us), το Instant Messaging (MSN Messenger, Yahoo Messenger), το Internet Telephony (Skype), το Audio/ Video Conferencing }
Παρακαλώ σημειώστε παρακάτω την άποψή σας σχετικά με την αξία των εργαλείων του Web 2.0 στην εκπαίδευση.
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
Χρειάζομαι περισσότερους λόγους για να πειστώ για τη μαθησιακή αξία και την αποτελεσματικότητα των εργαλείων του Web 2.0.
Οι εφαρμογές του Web 2.0 είναι απλώς εντυπωσιακές και δεν μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μάθηση.
Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Web 2.0 στην τάξη θα υπάρξει αρνητική επίδραση στην εξέλιξη των μαθητών.
Η ενσωμάτωση των εργαλείων του Web 2.0 στην εκπαιδευτική πρακτική ενισχύει το ρόλο των δασκάλων.
Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Web 2.0, η διδασκαλία μου θα είναι πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές.
Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Web 2.0 στην τάξη μου, οι μαθητές θα αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις.
Οι κατάλληλα σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες με τα εργαλεία του Web 2.0 μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών .
Οι κατάλληλα σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες με τα εργαλεία του Web 2.0 μπορούν να προάγουν την κριτική σκέψη των μαθητών.
Οι κατάλληλα σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες με τα εργαλεία του Web 2.0 μπορούν να προάγουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών
Οι κατάλληλα σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες με τα εργαλεία του Web 2.0 μπορούν να στηρίξουν τη συνεργατική μάθηση.
Οι κατάλληλα σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες με τα εργαλεία του Web 2.0 μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση συνδέοντας τις σχολικές εργασίες με τις εργασίες που παίρνουν οι μαθητές για το σπίτι.
Οι κατάλληλα σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες με τα εργαλεία του Web 2.0 μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση διευρύνοντας το χώρο και το χρόνο μάθησης πέρα από τα όρια του σχολικού περιβάλλοντος
Απόφαση υιοθέτησης των τεχνολογιών Web 2.0
Σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας την κλίμακα που σας δίνεται παρακάτω
Συμφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
Δεν δυσκολεύομαι να εξηγήσω γιατί οι τεχνολογίες του Web 2.0 μπορούν να είναι ή να μην είναι ευεργετικές
Σχεδιάζω να χρησιμοποιήσω τις τεχνολογίες του Web 2.0 στην τάξη μου
Το Web 2.0 είναι χρήσιμο στην διδασκαλία μου
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Web 2.0 ξεπερνούν τα μειονεκτήματα της μη χρήσης
Η χρήση του Web 2.0 είναι μια καλή ιδέα
Το να χρησιμοποιώ το Web 2.0 θα είναι εύκολο
Η χρήση του Web 2.0 θα είναι εύκολο να ενσωματωθεί στο περιβάλλον της τάξης
Η χρήση του Web 2.0 θα βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν περισσότερα για κάθε αντικείμενο
Η χρήση του Web 2.0 θα βελτιώσει την ικανοποίηση των μαθητών από το μάθημα
Χρησιμοποιώντας το Web 2.0 οι βαθμοί των μαθητών θα βελτιωθούν
Για να βοηθήσω τους μαθητές μου να μάθουν καλύτερα την ύλη, θα ενσωματώσω τις τεχνολογίες του Web 2.0 στην τάξη
Οι συνάδελφοί μου χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του Web 2.0 στην τάξη
Ο προϊστάμενος μου επιβεβαιώνει την ικανότητα και τις γνώσεις μου ως προς τη χρήση των τεχνολογιών του Web 2.0 στην τάξη
Οι συνάδελφοι μου πιστεύουν ότι θα ωφεληθώ από τη χρήση των τεχνολογιών του Web 2.0 στην τάξη μου
Ο προϊστάμενος μου πιστεύει ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιώ τις τεχνολογίες του Web 2.0 στην τάξη μου
Οι μαθητές μου πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιώ τις τεχνολογίες του Web 2.0 στην τάξη
Η χρήση των τεχνολογιών του Web 2.0 είναι πλήρως υπό τον έλεγχό μου
Έχω τις γνώσεις και την ικανότητα να χρησιμοποιήσω το Web 2.0
Οι συνάδελφοι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου πιστεύουν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιώ τις τεχνολογίες του Web 2.0 στην τάξη μου
Ο προϊστάμενος μου πιστεύει ότι πρέπει να χρησιμοποιώ το Web 2.0
Οι μαθητές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου πιστεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιώ τις τεχνολογίες του Web 2.0 στην τάξη
Η χρήση των τεχνολογιών του Web 2.0 είναι συμβατή και ταιριάζει με τον τρόπο που διδάσκω
Οι τεχνολογίες του Web 2.0 είναι συμβατές με τον υπολογιστή της τάξης
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις τεχνολογίες του Web 2.0 χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο
Νιώθω άνετα όταν χρησιμοποιώ τις τεχνολογίες του Web 2.0
Μπορώ εύκολα να χρησιμοποιήσω μόνος μου τις τεχνολογίες του Web 2.0
Γνωρίζω αρκετά ώστε να μπορώ να χρησιμοποιήσω τις τεχνολογίες του Web 2.0
Χρήση του Web 2.0 και αυτοαποτελεσματικότητα
1. Κατά μέσο όρο, πόσες ώρες ξοδεύετε στο internet κάθε μέρα;
2. Πόσο καλά γνωρίζετε τα παρακάτω εργαλεία του συμμετοχικού ιστού (Web 2.0);
Δεν γνωρίζω
Έχω ακουστά
Είμαι γνώστης
Γνωρίζω πολύ καλά
Blogs (Blogger, WordPress)
Wikis (Wikipedia)
Social Networking (Facebook, LinkedIn)
Social Bookmarking (digs, de.licio.us)
Instant Messaging (MSN Messenger, Yahoo Messenger)
Internet Telephony (Skype)
Audio/ Video Conferencing
3. Πόσο συχνά τα χρησιμοποιείτε για προσωπική χρήση ;
Ποτέ
Μερικές φορές
Κάθε μήνα
Κάθε βδομάδα
Κάθε μέρα
Blogs (Blogger, WordPress
Wikis (Wikipedia)
Social Networking (Facebook, LinkedIn)
Social Bookmarking (digs, de.licio.us)
Instant Messaging (MSN Messenger, Yahoo Messenger)
Internet Telephony (Skype)
Audio/ Video Conferencing
4. Πόσο συχνά τα χρησιμοποιείτε για τη διδασκαλία σας στην τάξη ;
Ποτέ
Μερικές φορές
Κάθε μήνα
Κάθε βδομάδα
Κάθε μέρα
Blogs (Blogger, WordPress)
Wikis (Wikipedia)
Social Networking (Facebook, LinkedIn)
Social Bookmarking (digs, de.licio.us)
Instant Messaging (MSN Messenger, Yahoo Messenger)
Internet Telephony (Skype)
Audio/ Video Conferencing
5. Είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές σας με τέτοια εργαλεία;
6. Ποια από αυτά πιστεύετε ότι μπορούν να χρησιμοποιούν με άνεση οι μαθητές σας;
Δεν γνωρίζουν
Έχουν ακουστά
Είναι γνώστες
Γνωρίζουν πολύ καλά
Blogs (Blogger, WordPress)
Wikis (Wikipedia)
Social Networking (Facebook, LinkedIn)
Social Bookmarking (digs, de.licio.us)
Instant Messaging (MSN Messenger, Yahoo Messenger)
Internet Telephony (Skype)
Audio/ Video Conferencing
7. Πιστεύετε ότι η χρήση αυτών των εργαλείων μέσα στην τάξη είναι επιτυχημένη;
Εμπόδια στη χρήση των Web 2.0
Σημειώστε αν εμποδίζουν και πόσο οι παρακάτω παράγοντες την εφαρμογή των εργαλείων του Web 2.0 στο σχολείο και ειδικότερα στην τάξη
Εμπόδιο μπορεί να είναι η απουσία:
Ποτέ
Σπάνια
Μερικές φορές
Συχνά
Διαρκώς
τεχνολογικών γνώσεων
παιδαγωγικών γνώσεων
γνώσεων περιεχομένου
χρόνου
υποστήριξης από τη διοίκηση/ διεύθυνση
προσωπικού ενδιαφέροντος
επαγγελματικής εξέλιξης στις τεχνολογίες συμμετοχικού ιστού
ευκαιριών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
οικονομικών πόρων
Άλλο εμπόδιο
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms