V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Formularz zgłoszeniowy
Zapraszamy do udziału w V Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami pt. "Aktywni obywatele i aktywne obywatelki"

10 października 2019 r. (czwartek), godz. 10-16.
Warszawa, ul. Bobrowiecka 9 (Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty)
Link do miejsca V Kongresu w Mapach Google: https://goo.gl/maps/kBR8eLs6nQdPBJ389

Więcej informacji o Kongresie: www.konwencja.org

Poszczególne części formularza w wersji w Polskim Języku Migowym (w formie nagrań na YouTube):
1. https://youtu.be/67WE0hDD3vM
2. https://youtu.be/WjEyGkPDTlo
3. https://youtu.be/o947byRWo30
4. https://youtu.be/2WhBirNYu8Y
5. https://youtu.be/MB5Sv4f9Wqg
6. https://youtu.be/aZZl9ToJUE8
7. https://youtu.be/ZbA-CFXJ9oc
8. https://youtu.be/KVNFH_b5RYc
9. https://youtu.be/Pstl_TpVGXU
10. https://youtu.be/Pcmk93eY07E
11. https://youtu.be/tZhok4sUS1U

V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami jest organizowany przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przy wsparciu licznych organizacji oraz osób i jest współfinansowany ze środków otrzymanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Email address *
Nazwisko *
Imię *
Nazwa organizacji/stowarzyszenia/inne (jeśli dotyczy):
Telefon *
W której sesji tematycznej chcesz wziąć udział? Wskaż sesję, która interesuje Cię najbardziej. *
W której sesji tematycznej chcesz wziąć udział? Wskaż sesję, która interesuje Cię jako druga w kolejności. *
W której sesji tematycznej chcesz wziąć udział? Wskaż sesję, która interesuje Cię jako trzecia w kolejności. *
Czy jesteś zainteresowany/a udziałem w Targach Pracy, które będą odbywać się podczas Kongresu *
Dodatkowe potrzeby związane z dostępnością - wybierz, jeżeli chcesz z nich skorzystać:
Dodatkowe potrzeby związane z dostępnością - opisz jeśli inne niż powyżej:
Jeśli masz specjalne potrzeby żywieniowe, zapisz je poniżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie przy ul. Głogowej 2b (Administratorów danych) w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach inicjatywy „Kongres Osób z Niepełnosprawnościami i Konwenty Regionalne". *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Partnerów Kongresu mojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach i nagraniach z Kongresu, w celach informacyjnych związanych jego z realizacją i przebiegiem, oraz na rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, publikacjach, wydawanych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Partnerów Kongresu. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku na zdjęciach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. *
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie przy ul Głogowej 2b. Z Administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mailowy: biuro@pfon.org lub zg@psoni.org.pl.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach inicjatywy „Kongres Osób z Niepełnosprawnościami i Konwenty Regionalne” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. W Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
5. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.
10. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mailowy: biuro@pfon.org lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
Zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy