Vereniging “Tuinpark Laakzijde”

Leuk dat u ook bij ons wilt tuinieren! In 2017 gaan we zeer waarschijnlijk op de nieuwe locatie van start. De datum daarvan is nog niet bekend. Houdt u bij de inschrijving daarom rekening hiermee.

Secretariaat:
Tuinpark Laakzijde
Haarlerberg 9
3825 CD Amersfoort
info@laakzijde.nl

Aanvraag lidmaatschap 2017

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Toelichting:

  Met dit formulier schrijft u zich in op de wachtlijst voor een (individuele of groeps-) tuin. Met deze aanmelding onderschrijft u ook ons huishoudelijk reglement. Mocht u besluiten om ook al lid te worden dan heeft u ook:  * stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering  * de mogelijkheid om deel te nemen aan werkgroepen,  * een abonnement op het vaktijdschrift De Tuinliefhebber,  * toegang tot het speciale deel van de website van de AVVN en  * korting op producten en voorlichtingsactiviteiten van het AVVN NB: De volgorde op de wachtlijst voor een tuin wordt bepaald aan het moment dat het bedrag is bijgeschreven op het rekeningnummer van de vereniging. Het rekeningnummer is NL30RABO0159175836 te name van Tuinpark Laakzijde in Amersfoort. De tuinhuur in 2017 bedraagt € 0,50 per m2/jaar en de borg bedraagt € 1,-/m2 (met een minimum van € 50,-). Daarnaast zijn er 2*3 werkuren verplicht om mee te helpen met algemeen onderhoud. Deze kunnen per 3 uur worden afgekocht voor € 30,-.