Ε.4.3.3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης. Απαντώντας ειλικρινά και παραθέτοντας τα σχόλιά σας, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας. Παρακαλούμε αξιολογήστε τις Υπηρεσίες σημειώνοντας τον αριθμό (βαθμό) που αντιπροσωπεύει τις απόψεις σας:
5=μέγιστος βαθμός, 4=καλός, 3=μέτρια, 2=κάτω του μετρίου, 1=ελάχιστα
(Αν δεν μπορείτε να αξιολογήσετε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις, παρακαλούμε αφήστε κενό στο αντίστοιχο σημείο)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question