akaDeMIa - Förderprogramm für junge Führungskräfte der DMi

akaDeMIa - Akademia Młodych Liderów


Inwestycja: 250 PLN za cały program (możliwość płatności w ratach)
Oferujemy: Program, Nocleg (DBL) i pełne wyżywienie, handouty

UWAGA! przed wpłatą proszę o informację, czy potrzebna jest faktura!
TSKN-y, BJDM najprawdopodobniej zwrócą Wam koszty szkolenia na podstawie faktury
numer konta do wpłat:
18 1140 1788 0000 3324 9900 1004
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

UWAGA! Po dokonaniu przelewu proszę o podesłanie potwierdzenia


Kontakt: akademia@haus.pl; 77 407 9516; fb@akaDeMIa.DMi

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Pesel *
Imię i nazwisko | Vorname und Name *
Data urodzenia | Geburtsdatum *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres | Adresse *
Telefon komórkowy | Telefon *
Czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy jeszcze widzieć? Np. dieta, preferencje żywieniowe, alergie | Gibt es noch etwas, was wir wissen müssen? *
INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od ich dysponenta (osoby, której dane dotyczą), Związek Stowarzyszeń Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach niniejszym informuje:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest: Związek Stowarzyszeń Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach za numerem: 0000001456, legitymująca się nadanym numerem NIP: 6312179615 oraz REGON: 273858174.
2. Telefon kontaktowy do Administratora: +48 32 461 20 70, adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: haus@haus.pl
3. Dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru do projektu Nowa Kuźnia Młodych Liderów, kontaktu w trakcie trwania projektu i rozliczenia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu.
5. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane odbiorcom:
a. Biuro rachunkowe
b. Partnerzy projektu: Fundacja im Konrada Adneauera i Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
a. zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO**);
Administrator przetwarza dane w związku z prawnie uzasadnionym interesem: realizacją celów statutowych
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w każdym momencie cofnięte, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie stanowi warunek uczestnictwa w projekcie
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, na zasadach wskazanych w UODO* i RODO**:
a. żądać od Administratora dostępu do danych osobowych: może zwrócić się do Administratora o wskazanie, czy Administrator przetwarza jej dane, jakie to dane, jakie są cele przetwarzania, komu dane mogą być przekazywane a także jakie środki ochrony danych osobowych jej przysługują;
b. żądać ich sprostowania: może zwrócić się do Administratora wskazując, że dane są błędne lub nieaktualne, lub niekompletne;
c. żądać ich usunięcia – może zwrócić się do Administratora o usunięcie danych, w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, osoba cofnęła zgodę, nie ma zaś żadnej innej podstawy przetwarzania, osoba zgłosi sprzeciw, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d. żądać ograniczenia przetwarzania – może zwrócić się do Administratora w szczególności, jeżeli: kwestionuje prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba nie żąda ich usunięcia, Administrator nie potrzebuje już przetwarzać danych, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw;
e. do przenoszenia danych – zażądania od Administratora przekazania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych;
f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa – w każdym przypadku w którym sądzi, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO**.
10. Administrator przetwarza dane na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO* i RODO**;
11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


* ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i w zakresie wskazanym powyżej *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej. Report Abuse