Έρευνα για το διαδίκτυο

Σας παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο βοηθώντας μας στην εργασία στο μάθημα της πληροφορικής:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question