Registrace posádek do závodu Přes tři jezy

Při změně počtu přihlašovaných posádek znovu vyplň celou tabulku - starší verze bude smazána na základě shodného emailu.

Každá posádka musí na start přinést vytištěnou přihlášku: http://3jezy.skauting.cz/images/zavod/prihlaska.pdf

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Kategorie

  Vyplnit počet přihlašovaných lodí
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Uzávěrka slevy na startovném je 18. 9. Po tomto termínu je startovné 60 Kč pro každého člena posádky.