แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการส่วนสำนักงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย           ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำชี้แจง :

        แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนการเจ้าหน้าที่ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
  ที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงให้บริการของส่วนการเจ้าหน้าที่
  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการของส่วนการเจ้าหน้าที่ ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
        แบบสอบถามดังกล่าวนี้   จะขอบคุณยิ่ง      

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
1. ประเภทผู้รับบริการ *
2.ท่านได้ใช้บริการในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy