แบบสอบถามประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
ให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์คลิกในช่องระดับความคิดเห็น
กรุณาคลิกให้ตรงกับช่องแสดงความคิดเห็น *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่เข้าค่าย มีความสะดวก ปลอดภัย และน่าประทับใจ
2. สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์มีการเตรียมตัว มีการวางแผน และมีความพร้อมในการเข้าค่าย
3. ระยะเวลาในการทำกิจกรรม มีความสมบูรณ์ เหมาะสม
4. กิจกรรมสร้างความรู้ ความประทับใจ สร้างให้เกิดทักษะปฏิบัติ
5. สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เกิดทักษะการทำงานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน มีความสามัคคี มีการแลกเปลี่ยน ทุกข์ สุข ร่วมกัน
6. สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รับประสบการณ์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การวางแผน การเตรียมการ การหุงหาอาหาร
7. วิทยากรให้ความรู้ ตรงกับ วัย และสภาวะล้อมภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน
8. หัวหน้าหมวด เอาใจใส่ดูแล ให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ปฏิบัติตามที่หัวหน้าหมวดแนะนำ
9. สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีความรู้สึกประทับใจในการเข้าค่ายปีนี้
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
Your answer
นักเรียนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น(คลิกตรงกับระดับขั้นของตน) *
ให้ข้อมูล ณ วันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service