sub Konuk Programı : sub's Guest Programme
Başvuru tarihi 17 Mart - 27 Ağustos 2019 arasındadır.

Başvurular sub inisiyatifi tarafından değerlendirilir ve kabul süresince ön görüşmeler gerçekleşecektir.

sub, 2019 yılında Nisan'dan Ekim'e dek 5 Konuk Programı ağırlamayı planlıyor.

Sizden haber almak için heyecanlıyız.

Sevgilerle,
sub

eng.

The application date is between 17 March to 27 August 2019.

The applications are evaluated by the sub initiative and preliminary meetings will be held during the acceptance process.

sub plans to host 5 Guest Programs from April to October 2019.

We are excited to hear from you.

With love,
sub

Email address *
Şehir / City *
Telefon / Mobile *
Skype ya da benzeri / Skype or similar *
İsim / Name *
Yaş / Birth
MM
/
DD
/
YYYY
Kısa Özgeçmiş / Biosketch *
 Portfolio / Portfolyo
Motivasyon mektubu ve Proje Açıklaması / Brief letter of motivation and Project Description *
Mekansal Döngü / Spatial Loop
sub, ayın ikinci yarısından sonuna ikamet ve çalışma alanı olarak kullanılmak üzere kurgulanırken, yeni ayla beraber sıradaki konuğunu ağırlayana dek sergileme/sunum süreci devam edebilir.

İkamet, Çalışma ve Sergileme Süreci

Katılımcılara esneklik sağlamak adına oluşturulan bu takvimde, ikamet ve çalışma süreci için 4 ila 10 gün, sergileme süreçlerinde ise 3 kişilik kapasite ile en fazla 4 gün ikamet edilebilir.

İkamet için kapasite en az 1 en fazla 3 kişidir. Konuklar ikamet sürelerince sub’da birlikte yaşayacaktır.

eng.

While the sub is being constructed from the second half of the month to be used as a residence and working area, the exhibiting process can continue until the next month with the new Guest.

Residence, Working and Exhibiting Process

In this calendar, which is created to provide flexibility to the participants, it can be 4 to 10 days for the residence and working process, plus 4 days for the exhibiting process with a capacity of 3 people.

At least 1 maximum 3 persons will be selected for the residence. Guests will live together at the time of residence.

Tercih edilen ikamet zamanı: Tarihler konusunda esnekseniz, birden fazla dönem seçebilir, ya da özellikle bir tarih belirtebilirsiniz. Preferred time of residency: If you are flexible in dates, you can select more than one period, or you can specify a date.  *
Required
Projeniz işbirliğine açık mı? / Is your project open to collaboration? *
İşbirliği önerileriniz var mı? / Do you have any collaboration suggestions?
Paralel Etkinlikler / Parallel Activities
2018'de RJNR ile başladığımız ve 2019 döneminde de gerçekleştirmeyi planladığımız Paralel etkinlikler, Konuk Programı’na katılanlar ve lokaller arasında etkileşim yaratmayı hedefler. Bu etkinlikler tüm süreç boyunca gerçekleştirilebilir.

Konuşma / Söyleşi: Belirli bir konu ya da belirli kişiler ile gerçekleşecek, tek seferlik ya da süreli etkinlik.

Açık Atölye: Atölyenin aktif olarak kullanıldığı bazı çalışmalarda (gönüllü ve izleyici olmak üzere) iki çeşit katılımcıya açık etkinlik türü.

Açık Mutfak: Her iki haftada bir sub’ta, gönüllülerin de katılımına açık olarak yemek pişirileceği ve paylaşılacağı etkinlik türü. Bu döngüde malzemeler, cuma günleri gerçekleşen yerel pazardan ücretsiz temin edilecektir.

Laf Salatası: her iki haftada bir açık mutfak etkinliği ile aynı güne denk getirilecek etkinlik, farklı diller ve kültürlerle ilgili sunum, sohbet ve tartışmaları ağırlamayı hedeflemektedir.

Açık Sinema: Mevsimsel olarak iç alan ya da bahçede gerçekleşecek olan sinema günlerinde izlenecekler anketler üzerinden seçilecek.

eng.

Parallel activities, which we started with RJNR in 2018 and planned to perform in 2019, aim to create interaction between locals and participants in the Guest Program. These activities can be performed throughout the whole process.

Open Workshop: Open type of activity in two types of participants (voluntary and audience) in which the workshop is actively used.

Open Kitchen: It is the type of event where the volunteers will be cooked and shared. In this cycle, the materials will be provided free of charge on the local market on Fridays.

Laf Salad: the activity to be coincided with the open kitchen activity every two weeks, aims to host presentations, chats and discussions about different languages ​​and cultures.

Open Cinema: Seasonal indoor or garden cinema will be held on the day will be selected through surveys.

Konuk Programı dahilinde hangi Paralel Etkinliklerin gerçekleşmesini tercih edersiniz? Öneri yapmaktan çekinmeyin. / Which Parallel Activities do you prefer to take place in the Guest Program? Feel free to make suggestions. *
Required
sub’ı nasıl duydunuz? / How did you hear sub? *
Eklemek istediğiniz bir şey olursa / If you want to add something
Eklemek istediğiniz dosyalar varsa / If there are files that you want to add
Diğer yorumlar / Other reviews
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service