Youth Summit of Palm Beach County
                                                                                   
                Samedi , 29 Avril 2023 • 9:00 AM - 4:00 PM • Palm Beach Central School
                                                             "Pi bon pou mwen e ou nan 2023"
      

                 Yo apwouve elèv ki ale nan Somè Jèn yo pou resevwa 10 èdtan sèvis kominotè.

                                                                
                 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Premye nom *
Siyate ou *
Laj  *
Idantite seks *
kòd postal *
Nimewo Telefòn Elèv
Imèl  Elèv
Nom moun  kontak Ijans *
Nimewo kontak Ijans *
Èske ou lekòl? *
Lan ki klas wou ye? *
Non lekòl wou ye kounye a
Gwosè T-shirt 
Clear selection
Nom-Paran / Gadyen Legal. *
Imèl Paran / Gadyen. *
Nimewo Telefòn Paran/ Gadyen. *
Èske paran / gadyen  interese nan Fòmasyon Paran ki ofri pandan menm jou a? *
POU PARAN - Mwen rekonèt enfòmasyon yo bay tout jèn ki ale nan somè sa a an pèsòn gen entansyon afekte kominote a nan jaden edikasyon ak sante pou ane kap vini yo. Gen kèk sijè ki diskite ki ka gen ladan abstinans, prevansyon VIH ak maladi ki gen rapò ak seksyèl, gang, alkòl ak prevansyon dwòg.        *
Non Paran - gadyen obligatwa pou nenpòt moun ki gen mwens pase 18 an. Lè ou mete non-Paran/Gadyen an nan kare ki anba a, ou dakò yon paran oswa yon responsab apwouve prezans jèn yo epi itilize foto pou rezon pwomosyonèl. *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Palm Beach County Substance Awareness Coalition. Report Abuse