รับสมัครนักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ 2563
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563 - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563
เวลา 8.00 น. - เวลา 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้หลังจากสมัคร ในวันถัดไป

เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองสะดวกในการกรอกข้อมูล การสมัครสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ขอให้เตรียมเอกสาร หลักฐานดังต่อไปนี้
1. ทะเบียนบ้านนักเรียน
2. ใบคะแนน O-NET ของนักเรียนที่มีคะแนน รวม 4 วิชา

ระดับ ม.๑
สอบวันที่ : ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผลสอบ : ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
รายงานตัวและมอบตัว : ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ ม.๑ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศผลสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ : ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
หมายเหตุ 1. นำใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการสมัครเรียนออนไลน์ และบัตรประชาชนนักเรียนมาแสดง ในวันสอบปฏิบัติด้วย
2. นักเรียนที่สอบได้ความสามารถพิเศษ ต้องมาสอบคัดเลือกในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วย
หากไม่มา ถือว่าสละสิทธิ์

This form was created inside of โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี. Report Abuse