Pre-toets vragen Warffum cursus 2019
Een Mortons neuroom ontstaat meestal *
Een volair plaat letsel van de vinger kan leiden tot: *
Arthroscopie van de knie boven de 55 jaar *
De indicatie voor het plaatsen van een omgekeerde schouder prothese is *
Het Lisfranc gewricht bevindt zich: *
Wat is de 1-jaars overleving van patiënten met een gemetastaseerd melanoom? *
Welke van onderstaande medicamenten behoord tot de groep van immunotherapie? *
Wat is GEEN veel voorkomende bijwerking van immunotherapie? *
In Nederland is het kweken van wiet voor eigen gebruik toegestaan *
Het MDMA-gehalte van XTC-tabletten is in de afgelopen 8 jaar *
Er is een grote comorbiditeit tussen verslaving en andere psychiatrische aandoeningen *
Drugs worden onderverdeeld in verschillende categorieen *
GHB wordt na inname snel gemetaboliseerd *
Het is een misvatting dat mensen op de hoogte zijn van allerlei misvattingen *
Zetpillen moeten met de punt vooruit worden ingebracht *
Welke stelling met betrekking tot HIV Pre-expositie profylaxe (PrEP) klopt? *
Wat is Lymphogranuloma Venereum (LGV?) *
Wanneer vraagt u farmaco-genetisch onderzoek aan? *
Wat is het doel van de farmacogenetische aanpak? *
Wat kost een genetisch paspoort? *
Hoeveel NIET natuurlijke overlijdens zijn er ongeveer per jaar in Nederland? *
Wat is de maximale straf die staat op opzettelijk afgeven van een valse verklaring van overlijden? *
De breinlijn is bedoeld voor *
Onder NAH vallen: *
Hoeveel mensen zijn er met NAH(Niet aangeboren hersenletsel) in Nederland *
Waar staat de afkorting VPT voor: *
Is het slim om huisregels van een collega te kopiëren? *
De politie zegt dat een slachtoffer zelf aangifte moet doen. Klopt dat? *
Als huisarts weet ik precies welke incidenten er in de praktijk plaatsvinden en daar spreek ik de patiënten op aan *
Ik heb wel eens aangifte gedaan tegen een patient? *
Hoe vaak voelt u zich onveilig in de praktijk? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.