بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
دانش آموخته گرامی
با عرض سلام واحترام
پرسشنامه حاضر به منظور انجام پایان نامه کارشناسی ارشد (( رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ))، با هدف ((بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ)) می باشد .همانگونه که استحضاردارید ، اشتغال زنان از نظر عوامل فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و آموزشی حائز اهمیت است . بنابر این محقق در این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل موثر بر اشتغال زنان می باشد . لذا از شما تقاضا دارد،بخشی از وقت گرانبهای خود را به مطالعه دقیق این پرسشنامه که در دوبخش اطلاعات جمعیت شناختی وسوالات اصلی پرسشنامه در قالب طیف لیکرت تهیه وتنظیم شده است ،اختصاص داده و گزینه هایی را که در مورد موضوع پژوهش حاضر صادق است انتخاب نمایید . ضمنا اطلاعات ونظرات شما در تمامی مراحل پژوهش محرمانه خواهد بود .ضمنا چنانچه علاقه مند به دریافت نتایج این پژوهش هستید ایمیل خود را در محل پیش بینی شده در انتهای پرسشنامه مرقوم فرمایید.
با تشکر فراوان : حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد :مدیریت وبرنامه ریزی آموزش عالی
دانشگاه علم وفرهنگ
الف) اطلاعات جمعیت شناختی:
زمان فارغ التحصیلی:
سابقه اشتغال:
گروه آموزشی:
ب) سوالات اصلی پژوهش
لطفا نظر خود را در مورد هر یک از گویه های زیر در قالب ترتیبی بسیار زیاد تا بسیار کم بیان کنید:
1. تبعیض جنسیت بر اشتغال زنان موثر است
2. نگرش منفی مدیران مرد نسبت به توانایی های مدیریتی زنان براشتغال زنان موثر است
3. مهارت های ادراکی و مدیریتی زنان براشتغال زنان موثر است
4. اشتغال زنان منجر به کاهش نرخ رشد جمعیت می شود
5.مسئولیت های خانوادگی روی اشتغال زنان موثر است
6.مدارج دانشگاهی بر اشتغال زنان موثراست
7.علاقه مندی به پیشرفت دراشتغال زنان موثر است
8.اعتماد به نفس دراشتغال زنان موثر است
9.برنامه هایی روشن جهت تحقق چشم انداز آینده کشور در باره اشتغال زنان وجوددارد
10. زنان از تغییرات در موقعیت های کاری دشواراستقبال می کنند
11. بیشتر زنان پس از کسب تحصیلات وتخصص تمایل کمتری برای انجام فعالیت اجتماعی ازخود نشان می دهند
12. بین سطح آموزشی وفعالیت اجتماعی زنان رابطه ای مثبت وجود دارد
13. بالا بودن مهارت های ارتباطی زنان براشتغال آنان موثر است
14. میزان تمایل زنان به ارتقاء براشتغال زنان موثر است
15. میزان مشارکت زنان در اجتماع براشتغال زنان موثر است
16. مسئله تعدد نقش (همسر،مادر،خانه دار،شاغل)بر اشتغال زنان موثر است
17. میزان تخصص مورد نیاز ، دراشتغال زنان موثر است
18. آگاهی نسبت به وظایف شغلی در اشتغال زنان موثر است
19. تورم و گرانی براشتغال زنان تاثیر دارد
20. بیشتر زنان پس از کسب تحصیلات وتخصص برای انجام فعالیت اقتصادی تمایل کمتری از خود نشان می دهند
21. استقلال اقتصادی از مهم ترین عوامل گرایش زنان به اشتغال است
22. آگاهی نسبت به مفاهیم اقتصادی بر اشتغال زنان موثر است
23. میزان توجه به سرمایه گذاری های اقتصادی برای اشتغال زنان تاثیر گذار است
24. تلاش مدیران در حل مشکلات اقتصادی زنان شاغل به خوبی مشهود است
25. آموزش های فردی بر اشتغال زنان موثر است
26. ارائه آموزش های هدفمند و کاربردی در ایجاد اشتغال زنان تاثیر دارد
27. دانش ومهارت های فنی دانش آموختگان بر اشتغال زنان موثر است
28. ضعف سیستم تحصیلات تکمیلی براشتغال زنان موثر است
29. بین مدرک تحصیلی واشتغال زنان رابطه وجود دارد
30. آموزش های کاربردی بر اشتغال زنان موثر است
31.آموزش های دانشگاهی براشتغال زنان موثر است
32.شایستگی های فردی دانش آموخته دانشگاهی دراشتغال زنان موثر است
33.امکانات آموزشی مناسب در اشتغال زنان موثر است
34.دانش ومهارت های فنی جدید دانش آموختگان براشتغال آنان موثر است
35.ارائه آموزش براساس تقاضای بازار کار در دانشگاه ها در ایجاد اشتغال زنان موثر است
محل درج آدرس پست الکترونیک :
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service