Turniej Szachowy 27.10 rejestracja
Email address *
Imię *
Nazwisko *
Posiadana kategoria szachowa (jeżeli dotyczy)
posiadana klasyfikacja międzynarodowa w szachach (jeżeli dotyczy
Treść klauzuli
Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych osób Biorących udział w Turnieju Szachowym organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są zbierane ponieważ zdecydował się Pan/Pani wziąć udział w Turnieju Szachowym organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Uczestnictwo w wydarzeniu jest dobrowolne a przetwarzanie danych osobowych osób w nim uczestniczących przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit .a RODO) Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Jej ewentualna odmowa spowoduje jednak brak możliwości uczestnictwa w turnieju Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.. Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest adekwatny do potrzeb organizacji wydarzenia. Dane, które gromadzimy to:-adres e-mail, imię, nazwisko, i wiek uczestnika Turnieju Szachowego.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
•Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (Warszawa 00-418 ul. Równa 10/3, nr KRS: 00000080010)
Inspektorem Ochrony Danych jest pan Marcin Kamiński, e-mail: iod@otwartedrzwi.pl, która jest osobą właściwą do kontaktu w sprawie Pani/Pana danych osobowych.
Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?
Pani/Pana danych osobowe są przetwarzane w celu realizacji Turnieju Szachowego. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli wyłącznie pracownicy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.
Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.
Przez jaki okres dane będą przechowywane?
Pani/ Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż do momentu organizacji kolejnej edycji turnieju (lub po upływie roku od zakończeniu wydarzenia) lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pozostałe informacje
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy