Utvärdering franska läsår 13/14

Fyll i vad du tyckt om franskan!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question