Preinscrición
A túa preinscrición permitiranos ter unha lista sempre actualizada das persoas que teñen previsto facer os obradoiros e así ir configurando o grupo de mínimo 7 e máximo 16 en cada taller.

Dito isto, se despois de preinscribirte e antes de facer o pago tes algún problema para asistir, agradecemos que nos envíes un correo electrónico a comisionsocial@arbore.org.

A reserva da túa praza farase 100% efectiva no momento de abonar a cantidade correspondente. Consulta os prazos e formas de pago no cartaz ;)
Email address *
Sodes socios/as de Árbore? *
Nome e apelidos do/a alumno/a *
Your answer
Enderezo eléctrónico *
Escribe aquí o teu correo electrónico. Empregarase coma canle principal para notificacións e para o envio do material didáctico.
Your answer
Teléfono de contacto *
A canle de comunicación por defecto será o correo electrónico. Empregarase o teléfono so eventualmente para urxencias ou incidencias.
Your answer
A que obradoiros asistirás? (notas: os obradoiros 6, 7 e 8 aparecen en modo 'lista de espera' porque se cubriron todas as prazas dispoñibles; no caso de que xurda algunha vacante nalgún deles, tiraremos de lista de espera por orde de prelación, así que preguntaremos á 1ª persoa da lista se segue interesada e, se é que non, continuaremos coa 2ª, 3ª,... ata cubrir a praza dispoñible :) *
Required
Que medio de pago usarás? *
Como pagarás? *
Required
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 1.- Responsable do Ficheiro: O responsable do ficheiro no que se incluirán os teus datos persoais é a entidade CONSUMO CONSCIENTE ÁRBORE, SOC. COOP. GALEGA (en diante “Árbore”); entidade legalmente constituída, con C.I.F. número F36899987 e domicilio en Rúa López Mora 30, Baixo - 36211 Vigo. 2.- Incorporación dos teus datos aos ficheiros de Árbore: Os datos que nos facilítas a través deste formulario, incorporaranse aos nosos ficheiros e serán obxecto de tratamento. 3.- A base de lexitimación para o tratamento dos teus datos é o consentimento prestado mediante a aceptación expresa desta Política de Protección de Datos de Carácter Persoal mediante a aceptación da mesma pulsando o apartado “CONSINTO EXPRESAMENTE O TRATAMENTO DOS MEUS DATOS”. 4.- Finalidade da recollida e tratamento dos teus datos de carácter persoal: 4. A.- Finalidade principal: A posibilidade de darse de alta nalgunha das actividades promovidas por Árbore, e con iso, poder xestionar a solicitude e, no seu caso, posterior participación na mencionada actividade, para o que os teus datos serán utilizados a fin de remitirche información sobre a participación na actividade e os detalles da organización da mesma. Se non consintes o tratamento coa finalidade sobre a que se che informou non poderás participar na devandita actividade e non serás seleccionado para a mesma. 4. B.- Finalidade secundaria: Sempre e cando nos prestes o teu consentimento, sinalando o apartado correspondente, durante a celebración da actividade a túa imaxe poderá ser captada por medio de gravación coa finalidade de incluír o material gravado para promover e promocionar os fins de Árbore. Consentes expresamente a captación e posterior difusión das devanditas imaxes por Árbore nas súas redes sociais, a súa páxina web e a súa Memoria Anual. Os teus datos non serán tratados para a elaboración de perfís. 5.- Conservación dos teus datos de carácter persoal: Os datos que nos facilitas serán conservados indefinidamente, mentres se manteñan as publicacións dos materiais gravados nos medios antes mencionados. 6.- Destinatarios-Cesións: Non se prevé a cesión dos teus datos persoais, salvo os relativos ás túas imaxes captadas durante a celebración da actividade, tal e como se che indicou anteriormente, nese caso, as túas imaxes poderán ser cedidas a redes sociais, consello reitor de Árbore (pola inclusión do material na Memoria Anual) e calquera persoa que desexe visitar a web de Árbore, todo iso coa única finalidade de promover os fins da entidade. Igualmente, e de acordo co Regulamento Xeral de Protección de Datos UE 2016/679, informámosche sobre a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación vixente, dirixíndote a ÁRBORE, SOC. COOP. GALEGA, Rúa López Mora 30, Baixo - 36211 Vigo. *
Required
Se coidas que os obradoiros poden ser de axuda ou interese dalgunha achegada túa, comparte!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of arbore mail. Report Abuse