แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
ประเภทของคำร้อง *
ชื่อ - นามสกุล *
โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล (E-mail) *
ชื่อ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ *
โปรดระบุ ชื่อ - นามสกุล หรือ ตำแหน่ง
เนื้อหาหรือประเด็นโดยสรุปเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องขอความเป็นธรรม/สอบถามข้อกฏหมาย/แสดงความคิดเห็น/อื่นๆ *
ท่านได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางอีเมล maenajohn25@gmail.com แล้ว *
Required
ผู้ร้องประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรแจ้งผลผ่านช่องทางใด *
Required
ผู้ร้องยินยอมใหเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 *
อื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy