Sociální poradenství v MSVK
Dobrý den,
jmenuji se Andrea Malčíková a jsem studentkou Ostravské univerzity v Ostravě, obor sociální práce. V rámci magisterského studia píši diplomovou práci, jejíž součástí je výzkum, v němž zjišťuji využitelnost jednotlivých klubů v Moravskoslezské vědecké knihovně (MSVK), především pak sociálního poradenství v rámci neformálního vzdělávání. Informace z dotazníku použiji pro vypracování diplomové práce a výsledky výzkumu využije také Moravskoslezská vědecká knihovna v rámci vylepšení neformálního vzdělávání, které poskytuje. Dotazník je zcela anonymní.
Děkuji Vám za ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku.
Vyjádřete svou míru souhlasu s výrokem: "Myslím si, že získané vědomosti poskytnutím sociálního poradenství v rámci neformálního vzdělávání MSVK využiji v běžném životě." *
Jak jste spokojen/a s nabídkou témat sociálního poradenství v rámci Moravskoslezské vědecké knihovny? *
Vyjádřete svou míru souhlasu s výrokem: "Můj postoj k sociálnímu poradenství je kladný." *
V jak velké skupině byste se nejraději vzdělával/a? *
Vyjádřete svou míru souhlasu s výroky týkajícími se způsobu poskytovaného neformálního vzdělávání. Označte, prosím, vždy jednu možnost u každého způsobu vzdělávání (řádku) *
naprosto souhlasím
spíše souhlasím
nevím
spíše nesouhlasím
naprosto nesouhlasím
dávám přednost přítomnosti lektora
dávám přednost interaktivní formě (hry, kvízy)
dávám přednost prezentaci pomocí dataprojektoru
dávám přednost aktivní praktické činnosti
dávám přednost E-learningu (využití výpočetní techniky a internetu)
Vyjádřete svou míru souhlasu s výrokem: "Mám zájem o přednášky na téma sociální poradenství." *
Nakolik souhlasíte s následujícím výrokem: "Mám povědomí o sociálním poradenství." *
Vyjádřete svou míru souhlasu týkající se zájmu o sociální poradenství konkrétní problematiky. Označte, prosím, vždy jednu možnost u každého tématu (na řádku). *
naprosto souhlasím
spíše souhlasím
nevím
spíše nesouhlasím
naprosto nesouhlasím
péče o osobu blízkou
zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
průkaz pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu
slevy a výhody pro seniory
služby osobní asistence
starobní důchod
nezaměstnanost
dávky pomoci v hmotné nouzi
příspěvek na bydlení
Vyjádřete svou míru souhlasu s výrokem: "Myslím si, že je sociální poradenství prospěšné." *
Máte osobní zkušenost s poskytnutím sociálního poradenství? *
Vyjádřete svou míru souhlasu s výrokem: "Myslím si, že mi sociální poradenství může pomoci vyřešit problém." *
Vyjádřete svou míru souhlasu s výroky motivace účastnit se sociálního poradenství v Moravskoslezské vědecké knihovně. Označte, prosím, vždy jednu možnost u každé motivace (na jednotlivém řádku). *
naprosto souhlasím
spíše souhlasím
nevím
spíše nesouhlasím
naprosto nesouhlasím
osamělost
možnost získání nových dovedností, informací
výměna zkušeností
kontakt s novými lidmi
setkání s lidmi podobných zájmů
vyplnění volného času
Napadají Vás další možné motivace k účasti na sociálním poradenství v Moravskoslezské vědecké knihovně?
Your answer
Vyjádřete svou míru souhlasu s výrokem: "Vydání diplomu nebo osvědčení o absolvování sociálního poradenství v rámci neformálního vzdělávání v MSVK je pro mě důležité." *
O jaká další témata prostřednictvím neformálního vzdělávání v MSVK máte zájem? Lze označit více možností. *
Required
Napadají Vás ještě nějaká další témata, o něž byste prostřednictvím neformálního vzdělávání v MSVK měli zájem?
Your answer
Jakou hlavní výhodu shledáváte v tom, že je sociální poradenství poskytováno v rámci MSVK? *
Jakou další výhodu shledáváte v tom, že je sociální poradenství poskytováno v rámci MSVK?
Your answer
Vyjádřete svou míru souhlasu s výrokem: "Časové rozmezí poskytování sociálního poradenství v MSVK mi vyhovuje." *
Vaše pohlaví: *
Vaše věková kategorie *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service