Kroužky Intellectus ve Škole Pecka 2016/2017

Přihláška na kroužky Intellectus ve Škole Pecka

  Captionless Image

  Druhy kroužků

  This is a required question

  Údaje pro vyplnění

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím odesláním tohoto formuláře s uchováváním a zpracováním mých osobních dat v rámci společnosti Intellectus: "Souhlasím jako osoba uvedená výše, se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři příjemcem pro účel stanovený níže do roku 2035. Zároveň si jsem vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně." Souhlasím se zveřejněním fotografií a videonahrávek, pořízených v průběhu aktivity.