Webinar: Procjena rizika za mjesto rada na opasnom stroju & Projekt sanacije dimnjaka
4.11.2020 u 10h

10:00 do 10:30 - Procjena rizika za mjesto rada na opasnom stroju (Ankica Luketina)
10:30 do 11:00 - Projekt sanacije dimnjaka - kontrolni postupci te bitni elementi za učinkovito strojarsko vještačenje (Marko Jakobović)

PROCJENA RIZIKA ZA MJESTO RADA NA OPASNOM STROJU
1. UVOD
Zakonska obveza i pojam Matrice procjene rizika
Čl. 7. st. 1. Pravilnika o izradi procjene rizika (N.N. 112/14) se provodi u skladu s Matricom procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica),
Prema čemu se formira tablica Matrice rizika prema mogućoj vjerojatnosti i posljedicama u kojoj se ocjenjuje da rizik može biti:
- mali ili
- srednji ili - veliki
2. Procjena rizika kako se radi u zapadnim zemljama EU Grafikon procjene rizika
3. Postupak za određivanje ozbiljnog rizika - četiri koraka
Procjena ozljede, Primjer mehaničke ozljede - „tipična ozljeda“
Mogućnost za štetne posljedice odnosno sigurnost prilikom uobičajene izloženosti opasnom stroju
4. Primjer procjene rizika na motornoj pili za rezanje drva koja nema zaštite 5. Zaključak:
Moguća je točnija procjena rizika za mehaničke opasnosti na opasnom stroju koja naravno zahtjeva puno više vremena i stručnosti.
Predavač: Ankica Luketina, dipl.ing. strojarstva, od ove godine umirovljena, stalni sudski vještak za strojarstvo i kvalitetu robe u prometu.

PROJEKT SANACIJE DIMNJAKA – kontrolni postupci te bitni elementi za učinkovito strojarsko vještačenje
U stručnom radu će se obraditi materija iz područja termotehnike (primjer jedne sanacije plinskog zidanog dimnjaka za kondenzacijsko ložište s PP cijevima) s obzirom na nedavni potres u Zagrebu koji je prouzročio veliku materijalnu štetu na objektima. Prikazati će se osnovne sastavnice strojarskog projekta koje se kontroliraju prilikom vještačenja (radova i/ili projektne dokumentacije) :
1. OPĆI DIO PROJEKTA (Izvadak iz sudskog registra, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera, EU certifikat prema EN 13384-1- 2, Projektni zadatak investitora, Snimak postojećeg stanja - vertikalna shema dimnjaka) 2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA (Tehnički opis, Program kontrole i osiguranja kvalitete, ZNR i ZOP, Hidraulički proračun dimovodne instalacije prema HRN EN 13384-1, Specifikacija radova i materijala (troškovnik), Nacrti)
Predavač Marko Jakobović: Rođen 1974.g. u Zagrebu gdje je pohađao osnovnu i srednju Tehničku školu. Diplomski studij strojarstva završava 2001.g. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu na temu Parna turbina 7MW za pogon turbokompresora. Za vrijeme vojnog roka 2002.g. završava Časničku školu te vrši predavanja kadetima i ročnicima iz kolegija Fizika raketne tehnike u sklopu Vojnog učilišta Petar Zrinski. Postdiplomski studij energetskog strojarstva završava 2008.g. na temu Hidraulički proračun industrijskog dimnjaka termoelektrane s predviđanjem mogućeg aerozagađenja. Zajedno sa ocem (Želimir Jakobović dipl.ing.stroj.) vodi obiteljsku tvrtku Tening d.o.o. koja se bavi: projektiranjem, nadzorom i vještačenjima strojarskih, energetskih, plinskih i dimovodnih instalacija. Stalni je sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu iz područja: strojarstvo, požarno inženjerstvo, dimnjaci i kotlovi. Član je upravnog odbora Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) u kojoj se aktivno bavi plinskom legislativom. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS) sa položenim stručnim ispitom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Ovlašteni je ispitivač plinskih instalacija za potrebe Gradske plinare Zagreb i Ministarstva unutarnjih poslova. Certificiran je za obavljanje poslova projektiranja plinskih sustava/dimnjaka prema normi HRN EN 13384-1-2.
Email address *
Ime i prezime *
OIB *
Organizacija
Kontakt telefon
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of HDSVIP. Report Abuse