แบบฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบแบบฝึกทักษะ แบ่งเป็น 11 หัวข้อ ดังนี้
1. สารสนเทศกับการเรียนรู้
2. การสืบค้นข้อมูล
3. หลักการและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6. อินเทอร์เน็ต
7. การใช้โปรแกรมด้านเอกสารและการคำนวณ
8. การใช้โปรแกรมด้านการนำเสนอและการสร้างสื่อดิจิทัล
9. การใช้สื่อ Social Media
10.การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
11.กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสนักศึกษา *
คณะ *
สาขา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phuket Rajabhat University. Report Abuse