Golden Retrieverklubben - Hälsoblankett
I Golden retrieverklubbens avelsstrategi (RAS) står att vi ska utveckla enkla rutiner för inrapportering av ej centralt registrerade ärftliga sjukdomar. Med hjälp av denna blankett kan du enkelt rapportera in till Goldenklubben ifall din hund har diagnostiserats med en ärftlig sjukdom eller misstänkt ärftlig sjukdom.

För att informationen ska kunna spridas ska hundägarna uppmanas att häva sekretessen runt de veterinära uppgifterna. Därför har klubben gjort denna blankett, där du kan fylla i uppgifter om din hund drabbats av någon ärftlig sjukdom, som ej registreras centralt av SKK. Det spelar ingen roll om det är en ny eller gammal diagnos, ej heller om din hund lever eller inte.

Dina uppgifter kommer att behandlas etiskt korrekt med full integritet.

Email address *
Undertecknad lämnar härmed rapport om:
Hundens namn (stamtavlenamn) *
Your answer
Födelsedatum
Your answer
Registreringsnummer (börjar med s eller SE) *
Your answer
Har din hund blivit diagnosticerad med någon av följande diagnoser av legitimerad veterinär?
Berätta gärna lite kort om vilken typ av sjukdom din hund blivit diagnosticerad med och typ av behandling
Your answer
Sekretess - välj ett av nedanstående alternativ *
Hundägarens uppgifter
Fyll i dina kontaktuppgifter ifall klubben vill komma i kontakt med dig
Hundägarens namn *
Your answer
Hundägarens e-postadress *
Your answer
Hundägarens telefonnummer *
Your answer
Har din uppfödare informerats om din hunds sjukdom?
Jag är hundägare till ovanstående hund *
Required
Tack för att du medverkat!
Skicka gärna in en kopia på din hunds veterinärjournal till halsa@goldenklubben.se

Tack för att du medverkat med denna information. Vi kommer årsvis att publicera statistik utifrån denna information i verksamhetsberättelsen. Svaren kommer att vara helt anonyma, varken hundens uppgifter eller ägarens uppgifter publiceras. Däremot hur många som kommit och vilka diagnoser som hundarna fått.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service