แบบสอบถามเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
แบบสอบถามนี้เป็นการถามความเห็นของท่านเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ความผิดพลั้งทางการแพทย์ และการรายงานอุบัติการณ์ในโรงพยาบาล ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการตอบ
โปรดระบุว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่านต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง
SECTION A
คิดถึงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆไม่มีความเห็น
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
สมาชิกในหน่วยงานนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
เรามีกำลังคนเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานของหน่วยงาน
ถ้ามีงานจำนวนมากที่ต้องทำให้เสร็จอย่างรวดเร็ว, เราจะทำงานร่วมกับเป็นทีม
สมาชิกในหน่วยงานนี้ปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพให้เกียรติกัน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี้มีจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมกับการให้การดูแลผู้ป่วยหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ดีที่สุด
เรากำลังเร่งพัฒนายกระดับความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าความผิดพลาดของตนจะไม่ถูกนำมาจัดการลงโทษ
ที่หน่วยงานเรา ความผิดพลาดทั้งหลายนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์
การที่ไม่เกิดความผิดพลาดร้ายแรงขึ้นที่หน่วยงานเราเป็นเพราะมีการวางระบบป้องกัน ควบคุมเป็นอย่างดีไม่ใช่เพราะเหตุบังเอิญ
ถ้าส่วนใดในหน่วยงานที่มีงานยุ่ง จะมีคนอื่นมาช่วยเหลือ
เมื่อมีการรายงานอุบัติการณ์ จะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกรายงานคือ ระบบที่เป็นปัญหาไม่ใช่ตัวบุคคล
เราประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์) หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
เราพยายามทำงานอย่างรัดกุม ระมัดระวัง ไม่เร่งรีบจนเกินไปแม้จะอยู่ในภาวะวิกฤติ
แม้จะต้องทำงานมากขึ้น แต่ก็ไม่เคยละเลยความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่ไม่กังวลว่าความผิดพลาด ของตนจะถูกเก็บบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติบุคลากร
เราไม่มีปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในหน่วยงานนี้
แนวทางปฏิบัติและระบบของเราสามารถป้องกันความผิดพลั้ง (error) ได้ดี
Clear selection
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy