Fer-me Soci o bé només rebre informació del Fòrum de Debats
Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
Carrer i Número *
Your answer
Població *
Your answer
Codi Postal *
Your answer
Telèfon de contacte
Your answer
Correu electrònic
Your answer
Sol·licitud *
Si només desitgeu rebre informació, no cal omplir l'import i el número bancari, i al final de la pàgina podeu enviar la sol·licitud
En cas de "Vull fer-me soci" ompliu l'import i el compte bancari IBAN on carregar la quota de soci
Import de la quota en el cas que vulgueu fer-vos soci.
En cas d'escollir "Altre import a concretar" de la casella anterior.
(indicar l'import en euros)
Your answer
Compte bancari (IBAN) per l'import anual de la quota de soci
(Normalment IBAN a Espanya consta de 2 lletres que representen el codi del país i 22 caràcters numèrics)
Your answer
D’acord amb allò prescrit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades anomenat ASSOCIATS I SIMPATITZANTS, composat per una part automatitzada i una part documental no automatitzada, que té per finalitat la gestió dels serveis i la realització de les activitats socials d’aquesta Associació. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, FORUM DE DEBATS., amb domicili a Vic (08500), Apartat de Correus, 186 o a/e: privacitat@forumdedebats.cat.

Les dades sol•licitades en el formulari adjunt, marcades amb un asterisc, son necessàries per a la finalitat per la que es demanen i la seva mancança impediria la relació com a soci o simpatitzant de l’entitat. L’adreça de correu electrònic sol•licitada és per a l'única finalitat de mantenir la correspondència social o informar-lo de les activitats.

Assabentat així de tot el que s’ha exposat als apartats anteriors, CONSENTEIXO I EXPRESSAMENT AUTORITZO a FORUM DE DEBATS, perquè tracti les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo en el present document i documents adjunts, d’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) de la C. E., limitant la referida autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari en l’àmbit de l’entitat social.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms