ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชื่อสถานประกอบการ *
เลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก) หรือ เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือ เลขบัตรประชาชนกลุ่มวิสาหกิจ *
จังหวัดที่อยู่สถานประกอบการ *
ที่อยู่สถานประกอบการ เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์สถานประกอบการ *
ชื่อนามสกุล ผู้ติดต่อประสานงาน *
เบอร์โทรของผู้ประสานงานที่ติดต่อได้ *
ตำแหน่งของท่านในบริษัท/วิสาหกิจ
อีเมล์
ไอดีไลน์
เฟสบุค
เว็บไซต์สถานประกอบการ (ถ้ามี)
จำนวนบุคลากรในสถานประกอบการ *
ประเภทอุตสาหกรรม *
Required
ผลิตภัณฑ์หลัก *
ต้องการพัฒนาด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ปัจจุบันกิจการของท่านได้รับการรับรองมาตรฐาน/ระบบคุณภาพของกิจการ/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ท่านทราบข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ มาจากที่ใด *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. Report Abuse