VSE CITY RUN | Košice | 2. 5. 2019
Registrácia účastníkov
Email address *
Priezvisko *
Your answer
Meno *
Your answer
Adresa *
Your answer
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním, použitím a uchovávaním uvedených osobných údajov. Viac informácií o spôsobe ochrany osobných údajov spoločnosťou Progress Promotion Košice, s r.o. nájdete na internetovej stránke www.progress.sk *
Required
Prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Oboznámil/a som sa s propozíciami, podmienkami účasti a záverečnými pokynmi pretekov a nie je mi známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť. Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi či tretím osobám pred, počas ako aj po podujatí. V prípade zranenia alebo poškodenia svojho majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora. *
Required
Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu účastníka súvisiace s jeho účasťou na VSE CITY RUN sú k dispozícii pre potreby organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden právny, finančný, materiálny alebo iný nárok. *
Required
Ak som rodič alebo zákonný zástupca registrovaného dieťaťa, rovnako prehlasujem, že zdravotný stav dieťaťa je dobrý a dovoľuje mu absolvovať toto bežecké podujatie. Dieťa štartuje na moju vlastnú zodpovednosť. *
Required
Akceptujem, že táto prihláška nadobudne platnosť až potom, keď v deň konania behu uhradím Organizátorovi v hotovosti štartovné vo výške 3 EUR (dospelí) alebo 1 EUR (deti, študenti a dôchodcovia), ktoré bude v plnej výške darované v prospech vybraného obdarovaného subjektu. *
Required
Prehlasujem, že všetky mnou uvedené údaje v registrácii na VSE CITY RUN sú pravdivé. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service