PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN PHẢN HỒI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LL&PPDH BM TIẾNG ANH (DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG)

Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGH Hà Nội xin Quý Ông/Bà cho biết ý kiến ý kiến đánh giá về Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDH BM Tiếng Anh của Khoa Sau Đại học mà cán bộ do Ông/Bà quản lý đã và đang tham gia học tập. Ý kiến đánh giá của Quý Ông/Bà sẽ được sử dụng để Nhà trường hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với Chương trình này. Mọi ý kiến của Quý Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/Bà!

  Chỉ dẫn:

  - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".

  PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, CƠ QUAN CUNG CẤP THÔNG TIN

  A. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. Thông tin chung về doanh nghiệp/tổ chức

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PHẦN 2 - ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ NĂNG CỨNG, KỸ NĂNG MỀM VÀ CÁC PHẨM CHẤT CẦN CÓ CỦA HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  A- ĐÁNH GIÁ CHUNG

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B - ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ

  7.1. Có kỹ năng vận dụng các kiến thức chung, nhóm ngành và chuyên ngành trong việc giải quyết các công việc chuyên môn phù hợp với ngành học này và mọi công việc phát sinh liên quan tới ngành học này với hiệu quả và tiến độ cao.
  7.2. Có khả năng tự phát hiện và lựa chọn nghiên cứu các đối tượng khoa học thuộc chuyên ngành học này.
  7.3. Có khả năng tự xây dựng kế hoạch nghiên cứu và tự thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc chuyên ngành học này. 
  7.4. Có thể sử dụng ngôn ngữ của ngành học này ở trình độ C1+ theo Khung tham chiếu Châu Âu.
  7.5 Có thể sử dụng một ngoại ngữ thứ hai ở trình độ B1 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu trong học tập và nghiên cứu. 
  7.6 Có kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản khoa học và kỹ năng nghiên cứu khoa học nói chung và chuyên ngành này nói riêng.
  7.7 (Định hướng thực hành) Làm chủ các kỹ năng thực hành ở mức độ cao. 
  7.8 Có khả năng tự định hình hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, tự nghiên cứu và sáng tạo khoa học. 
  7.9 ( Định hướng nghiên cứu) Có kỹ năng viết các bài luận học thuật bằng văn phong khoa học và dịch các tài liệu khoa học trong chuyên môn ngành học này.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  9.1 Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động với hiệu quả tối ưu để thực hiện mọi nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, công tác với chất lượng, số lượng và tiến độ cao nhất.
  9.2 Có khả năng làm việc nhóm và hợp tác với đồng nghiệp và bạn bè trong sinh hoạt chuyên môn, khoa học và tại các diễn dàn khoa học.
  9.3 Có khả năng chủ động tiếp cận và tích cực lĩnh hội các thông tin khoa học mới mẻ, các hướng nghiên cứu mới, các phương pháp mới, v.v...
  9.4 Có khả năng trình bày và truyền đạt các kiến thức đã lĩnh hội tại và các sản phẩm khoa học của mình tại các diễn đàn khoa học tới đông đảo độc giả và người học.
  9.5 Có chiến lược, kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử để phát triển các quan hệ trong các bối cảnh giao tiếp khác nhau
  9.6 Sử dụng thành thạo tin học như các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...), các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn và tìm kiếm tài liệu trên Internet phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu. 
  9.7 Có khả năng tiếp cận với các nguồn số hoá, đơn phương (web) và 2 chiều (email), giao tiếp từ xa…
  9.8 Có khả năng thích nghi khi tiếp cận các thông tin, hoàn cảnh mới.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  11.1 Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong ứng xử, hành động và các quan hệ xã hội
  11.2 Trách nhiệm, trung thực và đáng tin cậy
  11.3 Biết ứng xử tốt, thân thiện và có khả năng hợp tác với đồng nghiệp.
  11.4 Có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học và chuyên nghiệp.
  11.5 Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục. 
  11.6 Có tinh thần tự tôn dân tộc, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.
  11.7 Say mê trong công việc, tích cực khám phá kiến thức và thực tiễn.
  11.8 Tự tin, linh hoạt khi đương đầu với rủi ro; can đảm, quyết tâm vượt qua hoàn cảnh không thuận lợi.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Ông/Bà!

  Lưu ý:

  - Ông/Bà vui lòng bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn thành khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".