จองวัน-ช่วงเวลาสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีที่ 4
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และตรวจสอบความถูกต้อง
1รอบเวลาสอบรับได้ 55 ที่นั่ง นักศึกษาสามารถจองได้ 1 รอบเวลาสอบเท่านั้น (เปิดสอบทั้งหมด48รอบ)
สถานที่สอบ ห้อง LC.501,LC.503 ศูนย์ภาษา ชั้น5 อาคาร 75ปี วไลยอลงกรณ์
รหัสนักศึกษา *
กรุณากรอกรหัสนักศึกษา จำนวน 11 หลัก
Your answer
รหัสหมู่เรียน *
กรุณาเลือกรหัสหมู่เรียน จำนวน 9 หลัก(9 ตัวแรกของรหัสนักศึกษา)
คำนำหน้าชื่อ *
กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย *
กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
Your answer
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ *
กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ(ใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น)
Your answer
หลักสูตร/สาขา *
กรุณาเลือกหลักสูตร/สาขา
คณะ *
กรุณาเลือกชื่อคณะของท่าน
วันที่เข้าสอบ *
กรุณาเลือกวันที่ท่านต้องการเข้าสอบ(เลือกได้1วันเท่านั้น)
ช่วงเวลาที่เข้าสอบ *
กรุณาเลือก ช่วงเวลาที่เข้าสอบ (เลือกได้1ช่วงเวลาเท่านั้น)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy