Въпросник по прилагането на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в 133 СУ "А.С.Пушкин", гр. София
Email address *
1. Запознати ли сте с измеренията на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование? *
2. Познавате ли признаците, по които може да се разпознаят насилието и тормозът? *
3. Извършена ли е в началото на учебната година "оценка на ситуацията" чрез въпросник за учениците? *
4. Запознати ли сте с Етичния кодекс на институцията? *
5. Запознати ли сте с Правилата за поведение на всички служители при възможни проблеми, свързани със ситуации на тормоз и насилие в 133 СУ? *
6. Запознати ли сте с възможните дейности за превенция и интервенция, предоставяни от училището? *
7. Знаете ли кога, кой и къде може да подава сигнал за дете в риск? *
8. Запознати ли сте с възможните методически насоки за представяне на темата за тормоза и насилието и за видовете тормоз и насилие в училище? *
9. Наясно ли сте със задължението си при установяване на случай на насилие и тормоз незабавно да уведомите директора на училището? *
Име. презиме и фамилия *
Your answer
Длъжност *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of 133SOU A.S.Pushkin. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms