แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการวัดระดับการประเมินความความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการให้บริการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ มาใช้ปรับปรุงระบบการบริหารงานและการให้บริการในภารกิจด้านต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy