อบรมกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ตามมาตรการของกระทรวงแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ รับสมัครฝึกอบรม ให้กลุ่มเป้าหมาย แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาด โควิด 19 และสนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ขอให้ท่านให้ข้อมูลให้ครบทุกข้อที่กำหนด และสามารถเลือกเข้ารับการฝึกได้คนละ 1 สาขาอาชีพ เมื่อมีการลงทะเบียนครบตามกำหนดจำนวนของสาขาอาชีพนั้นๆ แล้ว (20 คน/สาขา) ระบบจะปิดรับอัตโนมัติ ซึ่ง สนพ.แพร่ จะได้นำข้อมูลการสมัครฝึกอบรมของท่าน ไปกำหนดการเปิดฝึก และแจ้งรายละเอียดให้ทราบตามที่อยู่ E-mail และ ทางเบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านแจ้งไว้ต่อไป
1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
2. คำนำหน้า *
3. ชื่อ - นามสกุล *
4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ *
5. เบอร์โทรศัพท์ (โปรดตรวจสอบหมายเลขฯ ให้ถูกต้อง) *
6. ช่วงเวลาที่ท่านสะดวกในการติดต่อ (โทรศัพท์) *
7. กลุ่มเป้าหมาย *
8. ชื่อบริษัทที่ทำงาน /เคยทำงาน ก่อนถูกเลิกจ้าง /พักงาน *
แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กรุณาระบุอาชีพปัจจุบัน
9. หลักสูตรที่ต้องการฝึกกอบรม เลือกเพียง 1 หลักสูตร *
10. เงื่อนไขการฝึกอบรบ *
1. ขออนุมัติเพิ่อท่านเข้าไลน์กลุ่มของแต่ละสูตรอัตโนมัติ 2. ระยะเวลา วิธีการฝึกอบรม และเงื่อนไขฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง 3. การฝึกออนไลน์ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การฝึกเอง 4.สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมก่อน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy