Pozyskiwanie środków finansowych dla Orkiestr OSP - formularz zgłoszenia
Kraków, 18-19 listopada 2017r.
Email address *
Informacja o szkoleniu
Szkolenie dla kadr strażackich Orkiestr dętych będzie kontynuacją i rozwinięciem warsztatów z 30 września. Głównym tematem warsztatów będzie pozyskiwanie środków finansowych - symulacja wniosku o dofinansowanie. Uczestnicy pracować będą na wzorach wniosku, umowy i sprawozdania z rozporządzenia. Poznają podstawy pisania, kosztorysowania a także rozliczenia dotacji ze środków publicznych. Szkolenie poprowadzą Katarzyna Standerska i Małgorzata Bugaj - założycielki Fundacji CEdR, pracujące w latach 2013-2016 w projekcie LOWES, stale edukujące i wspierające m.in. Ochotnicze Straże Pożarne w zakresie formalno-prawnym, księgowym, a także pozostałych aspektach zarządzania organizacjami pozarządowymi. Szczegółowy zakres szkolenia będzie uzupełniany o wskazane w zgłoszeniach potrzeby uczestników.

Zajęcia będą odbywały w Krakowie równolegle z warsztatami dla dyrygentów. W związku z tym zachęcamy do przybycia na warsztaty w zespołach 2-4 osobowych (wcześniej uczestniczących w projekcie), aby przedstawiciele Orkiestry wzięli udział w dwóch oddzielnych warsztatach odbywających się w jednym czasie. Początek warsztatów 18 listopada o godz. 10:00, zakończenie po obiedzie w niedzielę ok. godz. 14:00. Warsztaty są finansowane ze środków projektu, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

Termin zgłoszeń do 31 października 2017r. (tylko wysyłka niniejszego formularza). Warsztaty skierowane są dla druhen i druhów z wypełnioną wcześniej ankietą wstępną. Dodatkowe osoby będą mogły zostać przyjęte po zaakceptowaniu przedłużenia rekrutacji przez instytucję zarządzającą FIO i posiadaniu wolnych miejsc.

Związek OSP RP, Dział Programowy
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
tel. 22 509 50 50, fax 22 509 50 40 lub 22 827 53 29
ps@zg.zosprp.pl

ewaluator-kierownik merytoryczny: Bartłomiej Robak tel. 608579796
e-mail: orkiestryosp@gmail.com

„Pracownia liderów orkiestrowych” Projekt Związku OSP RP dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service