ฟอร์มยืมคืนอุปกรณ์ภาควิชาศิลปกรรม
แบบฟอร์ม ข้อกำหนดการยืมและการคืน
1.คืนอุปกรณ์ในเวลาที่กำหนด
2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนนำไปทุกครั้งว่ามีสภาพสมบูรณ์
3.ในการคืนต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกครั้งให้มีสภาพสมบูรณ์ ถ้ามีชิ้นส่วนใดเสียหายผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบนำไปซ่อมแซมให้กลับอยู่ในสภาพปกติ
4.ต้องวางบัตรทุกครั้ง
ชื่อ-สกุล
ส่วนราชการ สังกัด/คณะ/ภาควิชา
เลขที่บันทึกข้อความ(กรณีมีเอกสารบันทึกการขอยืม)
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)
มีความประสงค์ขอยืมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมใด (ระบุสถานที่)
รายละเอียดอุปกรณ์ที่ยืม/จำนวนที่ยืม
วันเวลาที่ยืม
MM
/
DD
/
YYYY
วันเวลาที่คืน
MM
/
DD
/
YYYY
หลักฐานในการยืม/คืน *
เอกสาร หลักฐาน รูปถ่าย
ลายเซ็นรับทราบการยืม(เจ้าหน้าที่)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms