แบบรายงานนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2557
ให้รายงานเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ใช่ผล O-Net และ NT นะครับ
ชื่อสถานศึกษา
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service