Inscripció a la prova d'Estalmat Comunitat Valenciana 2016 / Inscripción a la prueba de Estalmat Comunitat Valenciana 2016
Ompliu aquest formulari per a la inscripció en la prova d'Estalmat Comunitat Valenciana. Heu de respondre a totes les preguntes.
En cas de dubte o si hi ha algun problema, podeu escriure un missatge a estalmatcv@gmail.com.

Rellene este formulario para la inscripción en la prueba de Estalmat Comunitat Valenciana. Tiene que responder a todas las preguntas.
En caso de duda o si hay algún problema, puede escribir un mensaje a estalmatcv@gmail.com.

Dades del xiquet o de la xiqueta participant / Datos del niño o de la niña participante
Cognoms del xiquet o de la xiqueta / Apellidos del niño o de la niña *
Your answer
Nom del xiquet o de la xiqueta / Nombre del niño o de la niña *
Your answer
Any de naixement del xiquet o de la xiqueta / Año de nacimiento del niño o de la niña *
Dades del pare, de la mare, del tutor o de la tutora / Datos del padre, de la madre, del tutor o de la tutora
Cognoms del pare, de la mare, del tutor o de la tutora / Apellidos del padre, de la madre, del tutor o de la tutora *
Your answer
Nom del pare, de la mare, del tutor o de la tutora / Nombre del padre, de la madre, del tutor o de la tutora *
Your answer
DNI del pare, de la mare, del tutor o de la tutora / DNI del padre, de la madre, del tutor o de la tutora *
Your answer
Telèfon del pare, de la mare, del tutor o de la tutora / Teléfono del padre, de la madre, del tutor o de la tutora *
Your answer
Adreça electrònica del pare, de la mare, del tutor o de la tutora / Dirección electrónica del padre, de la madre, del tutor o de la tutora *
Your answer
Adreça postal / Dirección postal *
Your answer
Localitat / Localidad *
Your answer
Codi postal / Código postal *
Your answer
Dades del centre / Datos del centro
Nom del centre / Nombre del centro *
Your answer
Localitat del centre / Localidad del centro *
Your answer
Codi postal del centre *
Your answer
Província del centre / Provincia del centro *
Dades del professor o de la professora que avala l'interés i l'aptitud cap a les matemàtiques de l'alumne o l'alumna que s'inscriu / Datos del profesor o de la profesora que avala el interés y la aptitud hacia las matemáticas del alumno o de la alumna inscrito
Cognoms del professor o de la professora / Apellidos del profesor o de la profesora *
Your answer
Nom del professor o de la professora / Nombre del profesor o de la profesora *
Your answer
DNI del professor o de la professora / DNI del profesor o de la profesora
Your answer
Telèfon del professor o de la professora / Teléfono del profesor o de la profesora *
Your answer
Adreça electrònica del professor o de la professora / Dirección electrónica del profesor o de la profesora *
Your answer
Població en què realitzarà la prova escrita / Población en que realizará la prueba escrita
Població en què realitzarà la prova escrita / Población en que realizará la prueba escrita *
Prevenció sobre l'ús i tractament de dades de caràcter personal i d'imatge / Prevención sobre el uso y tratamiento de datos de carácter personal y de imagen
Totes les dades demanades formaran part d'un fitxer, responsabilitat del projecte Estalmat-CV amb domicili en la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València i seran tractats amb fins de participació en este projecte. Així mateix, la participació en el mateix comporta la cessió de la imatge dels assistents per a la seua possible reproducció i difusió sense data de caducitat en qualsevol tipus de suport o publicació que Estalmat produïsca, amb fins no lucratius, per a donar a conèixer les seues activitats institucionals. L'interessat tindrà dret a accedir al fitxer per a sol•licitar informació, rectificació, oposició o cancel•lació de les seues dades, així com a sol•licitar la no utilització de la seua imatge, prèvia la seua identificació, per a cap dels fins no lucratius anteriorment indicats, per mitjà d'un escrit dirigit al coordinador del projecte (Rafael Crespo, Facultat de Ciències Matemàtiques - Universitat de València; Avda. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot (València)). / Todos los datos recabados formarán parte de un fichero, responsabilidad del proyecto Estalmat-CV con domicilio en la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València y serán tratados con fines de participación en este proyecto. Asimismo, la participación en el mismo conlleva la cesión de la imagen de los asistentes para su posible reproducción y difusión sin fecha de caducidad en cualquier tipo de soporte o publicación que Estalmat produzca, con fines no lucrativos, para dar a conocer sus actividades institucionales. El interesado tendrá derecho a acceder al fichero para solicitar información, rectificación, oposición o cancelación de sus datos, así como a solicitar la no utilización de su imagen, previa su identificación, para ninguno de los fines no lucrativos anteriormente indicados, mediante escrito dirigido al coordinador del proyecto (Rafael Crespo, Facultat de Ciències Matemàtiques - Universitat de València; Avda. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot (Valencia)). *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms