CUESTIONARIO SATISFACCIÓN FAMILIAS
-CAT-
Benvolgudes famílies,

Aquest qüestionari té com objectiu avaluar els diferents processos que hem realitzat durant el curs.
Amb la vostra opinió ens ajudareu a millorar en un futur. Teniu fins dia 31 de maig per aportar la vostra opinió.
Moltes gràcies per la vostra ajuda.

Salutacions
L'equip directiu

-CAST-
Apreciadas familias,

Este cuestionario tiene el objetivo de evaluar distintos procesos que hemos realizado durante este curso.
Con vuestra opinión nos ayudareis a mejorar en el futuro. Tenéis hasta dia 31 de mayo para aportar vuestra opinión.
Muchas gracias por vuestra ayuda.

Un saludo
El equipo directivo


Email *
Com de satisfet/a estàs amb l'atenció a les famílies que ofereixen els serveis de consergeria i de secretaria del centre ? - Cómo de satisfecho/a estás con la atención a las familias que ofrecen el servicio de conserjería i de secretaria del centro ? *
menos satisfecho
Muy satisfecho
Si ha presentat qualque vegada una queixa, reclamació o suggeriment a l'escola del seu fill/a, valora les dues preguntes que venen a continuació - Si has presentado alguna queja, reclamación o sugerencia a la escuela de su hijo/a, valora las dos preguntas que vienen a continuación
Utilitat de la resposta que li varen donar a la queixa, reclamació o suggeriment - La utilidad de la respuesta que le dieron a la queja, reclamación o sugerencia
menos satisfecho
Muy satisfecho
Clear selection
La rapidesa amb que li varen donar la resposta a la queixa, reclamació o suggeriment - La rapidez con la que le dieron la respuesta a la queja, reclamación o sugerencia
menos satisfecho
Muy satisfecho
Clear selection
Si el seu fill/a assisteix regularment al menjador escolar, valora el seu funcionament - Si su hijo/a asiste regularmente al comedor escolar, valora su funcionamiento
menos satisfecho
Muy satisfecho
Clear selection
Si el seu fill/a assisteix regularment a l'escola matinera, valora el seu funcionament - Si su hijo/a asiste regularmente a la escuela matinal, valora su funcionamiento
menos satisfecho
Muy satisfecho
Clear selection
Valora les activitats extraescolars que se desenvolupen a l'escola en horari d'horabaixa - Valore las actividades extraescolares que se desarrollan en el colegio en horario de tarde
menos satisfecho
Muy satisfecho
Clear selection
Valora el funcionament de l'AMIPA de la nostra escola - Valore el funcionamiento del AMIPA de nuestra escuela *
menos satisfecho
Muy satisfecho
Quin és el grau de satisfacció que té sobre la informació rebuda pel tutor/a sobre el desenvolupament personal i acadèmic del seu fill/a - Cual es su grado de satisfacción sobre la información recibida por el tutor/a sobre el desarrollo personal y académico de su hijo/a *
menos satisfecho
Muy satisfecho
Creus que a la classe del teu fill/a hi ha un bon clima d'aula? - ¿Crees que en la clase de tu hijo/a hay un buen clima de aula? *
menos
mejor
Què podries destacar d'aquesta darrera pregunta? Que podrías destacar de esta última pregunta ?
[Només respondre en cas de famílies amb alumnes NESE] Què podries destacar del treball realitzat amb el teu fill/a ? - [Solo responder en caso de familias con alumnos/as NESE]. ¿Que podrías destacar del trabajo realizado con tu hijo/a ?
[Només respondre en cas de famílies de segon cicle i tercer cicle] Com puntuaries la teva satisfacció amb el programa de reutilització de llibres, material didàctic i Chromebooks ? - [Solo responder en caso de familias de segundo y tercer ciclo]. ¿Cómo puntuarías tu satisfacción sobre el programa de reutilización de libros, material didàctico i Chromebooks?
No es buena
Muy buena
Clear selection
Quin és el grau de satisfacció respecte als canal de comunicació que utilitza l'escola per contactar amb vostè (E-mail, SMS, GESTIB, Classroom, telèfon, etc.) . Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales de comunicación que utiliza el colegio para contactar con usted ( e-mail, SMS, GESTIB, Classroom, teléfono, etc) *
poco satisfecho
muy satisfecho
Vos sentiu informats del dia a dia del centre escolar? - ¿Os sentís informados del día a día del centro escolar *
poco
mucho
Vos sentiu informats del procés educatiu i de les tasques dels vostres fills/es - ¿Os sentís informados del proceso educativo y de las tareas de vuestros hijos/as? *
poco
mucho
[Només respondre en cas de famílies de 6è d'Educació primària] Com puntuaries la teva satisfacció sobre la informació rebuda sobre les caraterístiques de la nova etapa educativa que iniciarà el pròxim curs escolar - Cómo puntuarias tu satisfacción sobre la información recibida sobre las características de la nueva etapa educativa que iniciará el próximo curso escolar
Poco satisfecho
Muy satisfecho
Clear selection
Valora el coneixement que tens sobre els projectes i actuacions educatives del centre ( Matemàtiques manipulatives, TEI, espais d'aprenentatge, Plàstica amb anglès, escacs, etc) - Valora el conocimiento que tienes sobre los proyectos y actuaciones educativas del centro ( Matemáticas manipulativas, TEI, espacios de aprendizaje, plástica en inglés, ajedrez, etc) *
No es buena
Muy buena
En quin grau recomanaries el col·legi CEIP Xaloc a altres famílies ? - ¿ En que grado recomendarías el colegio CEIP Xaloc a otras familias ? *
poco
mucho
Coneixes en que consisteix el Pla de Millora i transformació (PMT)  que duu a terme el centre?  -  ¿Conoces en que consiste el Pla de Mejora y transformación (PMT) que se lleva a cabo en el centro? *
poco
mucho
Observacions - Observaciones
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CEIP XALOC. Report Abuse